Asset Publisher Asset Publisher

Obszar chronionego krajobrazu

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu powstał na mocy uchwały WRN w Przemyślu Nr XX/148/87 z dnia 25 czerwca 1987r. Obecnie jego powierzchnię i granice określa uchwała nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1959).

Obszar ma charakter podgórski, obejmuje niezbyt wysokie pasma wzgórz osiągające 430 m n.p.m., poprzecinane gęstą siecią cieków należących do górnej zlewni rzeki San. Lasy stanowią tu zaledwie 33,6% powierzchni. Obszar pełni również funkcję otuliny Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

 

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

wg stanu na dzień 10.03.2023 r.

 

Lp.

 

Nazwa

 

Powierzchnia

 

 

Dokument zatwierdzający

 

1

 

Przemysko- Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu

 

 

2966,77 ha*

 

Uchwała WRN w Przemyślu Nr XX/148/87 z dnia 25 czerwca 1987r.

Obecnie jego powierzchnię i granice określa uchwała nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* na terenie Nadleśnictwa Bircza