Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Etat użytkowania dla Nadleśnictwa Bircza na lata 2007-2016.
Użytki rębne zaliczone na poczet przyjętego etatu
W Nadleśnictwie Bircza zaprojektowano cztery typy gospodarstw: specjalne, ochronne, przerębowo- zrębowe i do przebudowy

Rodzaj drzewostanów

obręby

Nadleśnictwo Bircza

Bircza

Nowe Sady

Wojtkowa

Powierzchnia /ha/
     masa /m3/

1.Specjalne

553,40

843,95

1086,38

2483,73

 

162070

301445

447135

910650

 

 

 

 

 

2.Lasów ochronnych

8288,64

6676,40

6552,52

21517,56

 

2730860

2248455

2457165

7436480

 

 

 

 

 

3. Przerębowo-zrębowe

448,10

126,45

442,48

1017,03

 

14055

3180

15370

32605

 

 

 

 

 

4. Przebudowy

1031,84

395,87

704,72

2132,43

 

292840

108870

180990

582700

 

 

 

 

 

Razem

10321,98

8042,67

8786,10

27150,75

 

3199825

2661950

3100660

8962435

 

We wszystkich gospodarstwach zaplanowany etat wynika z potrzeb hodowlanych lub przebudowy drzewostanów.
Zaprojektowany na 10-lecie etat rębny zaliczony na poczet przyjętego etatu dla Nadleśnictwa Bircza wynosi 930 337 m3 brutto.
Użytki rębne nie zaliczone na poczet przyjętego etatu
Użytki rębne nie zaliczone na poczet etatu zaprojektowano w ramach usuwania części przestojów i nasienników. Łącznie użytki rębne nie zaliczone na poczet etatu wynoszą 3170 m3 brutto.
Użytki przedrębne
Etat powierzchniowy użytkowania przedrębnego stanowi sumę powierzchni drzewostanów zaprojektowanych w 10-leciu do czyszczeń, trzebieży wczesnych i trzebieży późnych i wynosi 13315,19 ha Jest to wielkość obligatoryjna do wykonania w okresie obowiązywania planu urządzania lasu. Przyjęty orientacyjny etat miąższościowy wynosi 466032 m3 netto
(średnio 35 m3/ha).
Łączny etat użytkowania dla Nadleśnictwa Bircza na lata 2007-2016 wynosi – 1265327 m3 netto.