Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa znajduje się obecnie 107 pomników przyrody, w ramach których objęto ochroną 164 egzemplarze drzew (w tym 13 pomników grupowych i 78 pojedynczych drzew ) oraz  17 szt. bluszczu pospolitego Hedera helix ( w tym 15 pojedynczych egzemplarzy i 1 grupa złożona z 2 egzemplarzy).


W strukturze gatunkowej drzew pomnikowych dominują dęby szypułkowe Quercus robur. Pozostałe gatunki to: buk zwyczajny Fagus silvatica, jawor Acer pseudoplatanus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, jodła pospolita Abies alba, lipa drobnolistna Tilia cordata, wiąz górski Ulmus glabra), grab zwyczajny Carpinus betulus, modrzew europejski Larix europea.

Wśród żywych drzew pomnikowych większość wykazuje dobry stan zdrowotny. Część to okazy martwe.

Grupowe pomniki przyrody tworzą głównie dęby szypułkowe. Większość to pozostałości dawnych parków podworskich (leśnictwo Kuźmina, oddz. 218a - grupa 31 dębów w przedziale wiekowym 170-250 lat i obwodzie 340-510 cm oraz leśnictwo Malawa, oddz. 131f - grupa 15 dębów w przedziale wiekowym 190-220 lat i obwodzie 315-442 cm). Warte uwagi są także okazałe około 200-letnie jodły (3 szt.) na terenie leśnictwa Turnica (oddz. 176d) o obwodzie od 330 do 420 cm.