Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób starających się o pracę

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

Nadleśnictwo Bircza informuje, że ze względu na ochronę danych osobowych, przyjmuje dokumenty CV i listy motywacyjne osób starających się o pracę, wyłącznie w przypadku otwarcia procesu rekrutaji na konkretne stanowisko i publicznego ogłoszenia o takim procesie rekrutacji.

W przypadku otwarcia procesu rekrutacji, na stronie internetowej Nadleśnictwa Bircza i BIP zostanie o tym fakcie zamieszczona odpowiednia informacja. Przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osób starających się o pracę (podstawa prawna - art. 6 pkt. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez kandydata do pracy, co jednak będzie wiązało się się z koniecznością usunięcia przez Administratora nadesłanego CV, a w konsekwencji brakiem możliwości dalszego udziału takiego kandydata w rekrutacji.

W przypadku gdy CV zostanie zgłoszone bez ogłoszonej rekrutacji:

  • e-mailem - zostanie skasowane,
  • w formie papierowej lub innej formie - zostanie zniszczone.