Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Prace odnowieniowe 2021 r.

Nadleśnictwo Bircza wiosną 2021 roku posadziło 550 tys. szt. młodych drzewek  na powierzchni 92 ha. Sadzonek jodły 150 tys. szt. ,  sadzonek buka  350 tys. szt. ,sadzonek dębu 20 tys. szt. oraz 30 tys. szt. sadzonek jawora, olszy, lipy. Wysadzone sadzonki zostały wyprodukowane w naszym leśnictwie szkółkarskim Kotów,  a  nasiona z których wyrosły sadzonki zostały zebrane z naszych drzewostanów nasiennych (WDN oraz GDN).