Asset Publisher Asset Publisher

kontakt dla mediów

Damian Kwiatkowski - Z-ca Nadleśniczego ds. marketingu i użytkowania lasu

Dane kontaktowe:

telefon: 166522286 , 600913128

e-mail: damian.kwiatkowski@krosno.lasy.gov.pl pok. nr 209