Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Bircza prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, sporządzanego na okres 10 lat.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bircza sporządzono na lata 2017 - 2026.

Został on zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem z dnia 28.03.2018 r. znak sprawy:  DL-I.611-14/2018.