Wydawca treści Wydawca treści

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi są nie wyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do udostępnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych oraz podziemnych.

Na gruntach Nadleśnictwa Bircza utworzono trzy stanowiska dokumentacyjne (L-ctwo Kuźmina 1 stanowisko o pow. 0,06 ha, L-ctwo Sierakośce  2 stanowiska o łącznej powierzchni 0,08 ha). Stanowiska utworzono Rozporządzeniem Nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28.12.1995r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17, poz. 102 z 30.12.1995 r.) zmienione Rozporządzeniem Wojewody PodkarpackiegoNr 46/07 z dnia 11 października 2007 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 86, poz.1950).

Są to odsłonięcia warstw różnych formacji geologicznych, odkrywające się w skarpach i korytach potoków.