Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych powierzyło Nadleśniczemu Nadleśnictwa Bircza w drodze porozumienia nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności
Skarbu Państwa o powierzchni 550 ha rozrzuconymi w 8 miejscowościach (Nowosielce Kozickie, Liskowate, Wojtkowa, Trzcianiec, Jureczkowa, Wojtkówka, Jamna Górna, Kwaszenina) w obszarze jednej gminy - Ustrzyki Dolne.
Starosta przemyski prowadzi samodzielnie nadzór nad lasami niepaństwowymi.
Wszystkie obręby ewidencyjne mają obowiązujące uproszczone plany urządzenia lasu.
 
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad lasami niepaństwowymi jest
St. ref. ds. Gospodarki Łąkowo-Rolnej - Tomasz Zybiński;
tel.: 16 652 23 80; 690 868 858
 

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zamknięcie Ścieżki Przyrodniczo- Dydaktycznej ,,Krępak"

Zamknięcie Ścieżki Przyrodniczo- Dydaktycznej ,,Krępak"

Nadlesnictwo Bircza informuje, że ze względu prowadzonych prac remontowych do czasu ich zakończenia zamknięta zostaje ścieżka Przyrodniczo- Dydaktyczna "Krępak". O ponowym otwarciu ścieżki powiadomimy osobym komunikatem.