Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Bircza
Nadleśnictwo Bircza
(016) 65 22 280
(016) 65 22 281

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

11 2030 0045 1110 0000 0090 8700

Nadleśnictwo Bircza
Stara Bircza 99
37-740 Bircza

Nadleśniczy
Zbigniew Kopczak
604480620, 166522280, IP 3402100
Z-ca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
Urszula Kapuścińska
600915435, 166522287, IP 3402310
Z-ca Nadleśniczego ds. marketingu i użytkowania lasu
Damian Kwiatkowski
600913128, 166522286, IP 3402311
Główna Księgowa
Izabela Kubik
660797336, 166522296, IP 3402611
Inżynier Nadzoru
Piotr Gwoźdź
664978936, 166522284, IP 3402219
Inżynier Nadzoru
Ryszard Kapuściński
664034335, 166522284, IP 3402219

Dział finansowo - Księgowy

Helena Błońska
Starsza księgowa
Tel.: 166522295, IP 3402615
Weronika Dobrowolska
Księgowa
Tel.: 166522290 IP, 3402616
Danuta Mielnikiewicz
Starsza księgowa
Tel.: 166522299, IP 3402614
Wiesława Laszkiewicz
Starsza księgowa
Tel.: 166522298, IP 3402613
Małgorzata Pawliszyn
Starsza księgowa
Tel.: 166522297, IP 3402612
Paweł Biłas
Księgowy
Tel.: tel. 166522360 , IP 3402615

Dział Gospodarki Leśnej

Przemysław Tais
Specjalista SL ds. Handlu i Marketingu
Tel.: 600916543, 166522288, IP 3402312
Agnieszka Banaś
Specjalista ds UżytkowaniaLasu
Tel.: 16 652 22 89
Agnieszka Kos
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 166522381, IP 3402318
Dorota Fedczak
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 166522292, 600927802, IP 3402314
Katarzyna Dec
Specjalista SL ds. ochrony przyrody
Tel.: 166522365, IP 3402320
Karolina Zygler- Dyrda
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 166522361, IP 3402316
Jakub Ciętak
St. referent ds. łowiectw, 1 administrator SILP
Tel.: 166522293,600928748 IP 3402316
Tomasz Zybiński
Specjalista SL ds. gospodarki łąkowo - rolnej
Tel.: 166522380, 690868858, IP 3402319

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Piotr Nieckarz
Sekretarz
Tel.: 166522362, 668110705, IP 3402671
Zygmunt Cichy
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 166522363, 664034332, IP 3402672
Zbigniew Stadnik
St. referent ds.administracji
Tel.: 166522364, 600927287, IP 3402673
Elżbieta Stebnicka
Referent ds.administracji
Tel.: 166522280, IP 3402100
Marcin Grygier
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 166522291, IP 3402675
Jakub Masłowski
Referent ds. administracji, 2 administrator
Tel.: 166522291, IP 3402315

Kadry

Bernadetta Koterbicka
St. referent ds. pracowniczych
Tel.: 166522283, IP 3402131

LKP

Emilia Baraniewicz
Specjalista SL. ds.edukacji leśnej
Tel.: 166522294, 795 407 163, IP 3402317

Posterunek Straży Leśnej

Zygfryd Belc
St strażnik leśny, Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 166522285, 604480650, IP 3402221
Artur Burdziak
Strażnik leśny
Tel.: 166522285, 668118002, IP 3402221
Tomasz Sławiński
Strażnik leśny
Tel.: 166522285, 668112357, IP 3402221

DANE OSOBOWE

Arkadiusz Kępski
Inspektor Ochrony Danych (IOD)