Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Bircza
Nadleśnictwo Bircza
(016) 65 22 280
(016) 65 22 281

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

11 2030 0045 1110 0000 0090 8700

Nadleśnictwo Bircza
Stara Bircza 99
37-740 Bircza

Nadleśniczy
Zbigniew Kopczak
604480620, 166522280, IP 3402100
Z-ca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
Urszula Kapuścińska
600915435, 166522287, IP 3402310
Z-ca Nadleśniczego ds. marketingu i użytkowania lasu
Stanisław Rębisz
600914019, 166522286, IP 3402311
Główna Księgowa
Izabela Kubik
660797336, 166522296, IP 3402611
Inżynier Nadzoru
Piotr Gwoźdź
664978936, 166522284, IP 3402219
Inżynier Nadzoru
Ryszard Kapuściński
664034335, 166522284, IP 3402219

Dział finansowo - Księgowy

Helena Błońska
Starsza księgowa
Tel.: 166522295, IP 3402615
Grażyna Chabko
Starsza księgowa
Tel.: 166522290 IP, 3402616
Danuta Mielnikiewicz
Starsza księgowa
Tel.: 166522299, IP 3402614
Wiesława Laszkiewicz
Starsza księgowa
Tel.: 166522298, IP 3402613
Małgorzata Pawliszyn
Starsza księgowa
Tel.: 166522297, IP 3402612
Paweł Biłas
Księgowy
Tel.: tel. 166522360 , IP 3402615

Dział Gospodarki Leśnej

Przemysław Tais
Referent ds. użytkowania lasu
Tel.: 166522289, IP 3402312
Maria Czyżyk
Specjalista ds. handlu i marketingu
Tel.: 166522288, 600916543, IP 3402313
Agnieszka Kos
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 166522381, IP 3402318
Dorota Fedczak
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 166522292, 600927802, IP 3402314
Katarzyna Dec
Specjalista SL ds. ochrony przyrody
Tel.: 166522365, IP 3402320
Karolina Zygler
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 166522361, IP 3402316
Teresa Kopczak
Specjalista ds. łowiectwa
Tel.: 166522293,600928748 IP 3402316
Tomasz Zybiński
Specjalista SL ds. gospodarki łąkowo - rolnej
Tel.: 166522380, 690868858, IP 3402319

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Damian Kwiatkowski
Sekretarz
Tel.: 166522362, 600913128, IP 3402671
Zygmunt Cichy
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 166522363, 664034332, IP 3402672
Zbigniew Stadnik
St. referent ds.administracji
Tel.: 166522364, 600927287, IP 3402673
Sylwia Dutkowska
St. referent ds.administracji
Tel.: 166522280, IP 3402100
Jan Kocur
St. Specjalista SL ds. zamówień publicznych
Tel.: 166522291,698216954, IP 3402675
Jakub Ciętak
St. referent ds. informatyki
Tel.: 166522369, IP 3402571

Kadry

Alina Wiśniowska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 166522283, IP 3402131

LKP

Piotr Nieckarz
Specjalista SL. ds.edukacji leśnej
Tel.: 166522294, 668110705, IP 3402317

Posterunek Straży Leśnej

Zygfryd Belc
St strażnik leśny, Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 166522285, 604480650, IP 3402221
Artur Burdziak
Strażnik leśny
Tel.: 166522285, 668118002, IP 3402221
Tomasz Sławiński
Strażnik leśny
Tel.: 166522285, 668112357, IP 3402221

DANE OSOBOWE

Piotr Kropidłowski
Inspektor Ochrony Danych (IOD)