Leśnictwa Leśnictwa

Brzuska

Leśniczy Krzysztof Dutkowski, Podleśniczy Marek Dżoń,
Leśniczy 668110712, Podleśniczy 668118005,

Brzuska 34

37-740 Bircza

Jasienica

Leśniczy Artur Wojtowicz, Podleśniczy (1) Grzegorz Banaś, Podleśniczy (2) Dawid Pankiewicz
Leśniczy 668118006, Podleśniczy (1) 600929126, Podleśniczy (2) 600911672

Budynek Zaplecza Technicznego

Stara Bircza

37-740 Bircza

Malawa

Leśniczy Waldemar Kopczak, , Podleśniczy Rafał Urban
Leśniczy 668110706 , Podleśniczy 600918358

Budynek Zaplecza Technicznego

Stara Bircza

37-740 Bircza

Łodzinka

Leśniczy Stanisław Kaczmaryk, Podleśniczy Mariusz Gręda
Leśniczy 600929529, Podleśniczy 668118003

Budynek Zaplecza Technicznego

Stara Bircza

37-740 Bircza

Leszczawa

Leśniczy Dariusz Długosz, Podleśniczy Marcin Wasyliszyn
Leśniczy 668112329, Podleśniczy (1) 600925658

Budynek Zaplecza Technicznego

Stara Bircza

37-740 Bircza

Kuźmina

Leśniczy Krzysztof Wilgucki, Podleśniczy Wojciech Grygier
Leśniczy 600928992, Podleśniczy 668110703

Kuźmina 119

37-740 Bircza

Dobrzanka

Leśniczy Krzysztof Głowacz, Podleśniczy (1) Rafał Maczyszyn, Podleśniczy (2) Maciej Komonicki
Leśniczy 600927241, Podleśniczy (1) 668110714, Podleśniczy (2) 668110701

Budynek Zaplecza Technicznego

Stara Bircza

37-740 Bircza

Sierakośce

Leśniczy Mieczysław Rogowski, Podleśniczy (1) Paweł Dec, Podleśniczy (2) Jakub Droździak
Leśniczy 668112335, Podleśniczy (1) 600911482, Podleśczniczy (2) 606459261

Makowa 14

37-742 Rybotycze

Posada Rybotycka

Leśniczy Jerzy Sławiński, Podleśniczy Krszysztof Wiśniowski, Instruktor techniczny Krzysztof Szczerba
Leśniczy 668110709, Podleśniczy 668118001

Posada Rybotycka 2

37-740 Bircza

Borysławka

Leśniczy Marek Kubik , Podleśniczy Ryszard Urban
Leśniczy 664034336 , Podleśniczy 668112363

Budynek biurowo-socjalny

Makowa 33a

37-742 Rybotycze

Leszczyny

Leśniczy Marta Kociuba, Podleśniczy Łukasz Podgórski
Leśniczy 668118010, Podleśniczy 795428394

Leszczyny 7

37-742 Rybotycze

Turnica

p.o. Leśniczy Zbyszko Wolniewicz
Leśniczy 600925332

Budynek biurowo-socjalny

Makowa 33a

37-742 Rybotycze

Pechnów

Leśniczy Waldemar Grzebyk, Podleśniczy Grzegorz Niebieszczański
Leśniczy 668110708, Podleśniczy 668110713

Budynek Zaplecza Technicznego

Stara Bircza

37-740 Bircza

Trójca

Leśniczy Mariusz Sławiński, Podleśniczy Bogusław Pyrzak
Leśniczy 668112315, Podleśniczy 600921972

Korzeniec 71

37-740 Bircza

Jamna

Leśniczy Zygmunt Hajduk, Podleśniczy Janusz Dutkowski
Leśniczy 600927984, Podleśniczy 668118009

Jureczkowa 1

38-712 Wojtkowa

Wojtkówka

Leśniczy Krzysztof Dutkowski, Podleśniczy Marcin Baraniewicz
Leśniczy 660797354, Podleśniczy 660798191

Wojtkowa 6A

38-712 Wojtkowa

Trzcianiec

Leśniczy Jacek Kozioł, Podleśniczy Piotr Kapuściński
Lesniczy 668110704, Podleśniczy 600928076

Wojtkowa 6A

38- 712 Wojtkowa

Jureczkowa

Leśniczy Edward Konopelski, Podleśniczy Stanisław Krajewski
Leśniczy 668110257, Podleśniczy 600927706

Wojtkówka 3/1

38 - 712 Wojtkowa

Arłamów

Leśniczy Tomasz Łaski
Leśniczy 668112183

Kwaszenina 1

38 - 712 Wojtkowa

Krzywe

Leśniczy Mariusz Laszkiewicz, Podleśniczy Hubert Flis
Leśniczy 600923107, Podleśniczy 784375347

Budynek Zaplecza Technicznego

Stara Bircza

37-740 Bircza

Leśnictwo Szkółkarskie

Leśniczy Katarzyna Hajduk
Leśniczy 600928648

Budynek Zaplecza Technicznego

Stara Bircza

37-740 Bircza

OHZ - obwód łow. Nr.160 pk

Leśniczy Bogdan Skowronek
Leśniczy 600921398

Kuźmina 6 B

37-740 Bircza

OHZ - obwód łow. Nr.178 pk

Leśniczy Mirosław Łukasiewicz
Leśniczy 600913983

Budynek biurowo-socjalny

Grąziowa 10

38 -712 Wojtkowa