Asset Publisher Asset Publisher

Back

Okresowe Zakazy Wstępu Do Lasu

Okresowe Zakazy Wstępu Do Lasu

Nadleśnictwo Bircza informuje, że w 2021 r. na pozycjach podanych w załączeniu, będą wykonywane planowe zabiegi gospodarcze z zakresu:

- pozyskania (tj. ścinka, zrywka i składowanie drewna)

- czyszczeń późnych

- melioracji agrotechnicznych

 

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności gospodarczych wymienionych powyżej - Nadleśniczy   wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.

[podstawa prawna: art. 26 ust. 3 pkt. 3 ustawy z 28 września o lasach (Dz.U. z  2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125)].

 

Szczegółowe informacje o okresowym zakazie wstępu do lasu są  dostępne  również w siedzibie Nadleśnictwa Bircza w pokoju 204 ( z zakresu użytkowania lasu), w pokoju nr 201, 202 (z zakresu hodowli i ochrony lasu).

 

Równocześnie Nadleśnictwo Bircza przypomina, że stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

- uprawy leśne do 4 m wysokości
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne
- ostoje zwierząt
- źródliska rzek i potoków
- obszary zagrożone erozją

[podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy z 28 września o lasach (Dz.U. z  2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125)].

 

Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 1), oznacza się tablicami z zapisem: „ZAKAZ WSTĘPU” oraz wskazania przyczyn i terminu obowiązywania zakazu – [podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z 28 września o lasach (Dz.U. z  2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125)].