Telefon interwencyjny ws. lęgów ptasich

Numer telefonu służy do informowania o przypadkach uszkodzeń lęgów ptasich na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Leśnik, z którym się Państwo skontaktują podejmie interwencję, by pomóc poszkodowanym ptakom. Aby interwencja mogła przebiegać sprawnie, prosimy o jak najbardziej precyzyjne określenie lokalizacji i przesłanie fotografii z miejsca zdarzenia.

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt właściwy kontakt to policja. Gdy w efekcie kolizji zwierzę zostało ranne, policjanci powinni skontaktować się z lekarzem weterynarii. Weterynarz podejmie decyzję, w jaki sposób pomóc czy też skrócić cierpienie zwierzęcia.

Przypominamy, że młode zwierzęta – ssaki, wyrośnięte pisklęta ptaków, czyli podloty – na ogół nie potrzebują pomocy człowieka. Ich taktyka to pozostawanie w ukryciu, gdy rodzice żerują bądź zdobywają pokarm dla potomstwa. Oceńmy, czy zwierzę nie jest poturbowane lub poranione. Jeśli nie, to zostawmy je tam, gdzie jest. Nie dotykamy zwierząt!

Telefon interwencyjny

Do zgłaszania przypadków nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego ptaków wskutek prac gospodarczych przez osoby postronne wyznacza się numery telefonów służbowych pracowników: 1. w godzinach 7.00 – 15.00 -nr telefonu 600 920 713 – Specjalista SL ds. ochrony przyrody - Katarzyna Dec 2. w godzinach 15.00 – 20.00 -nr telefonu 668 118 002 – Komendant Posterunku Straży Leśnej – Artur Burdziak -nr telefonu 668 112 357 – Strażnik leśny – Tomasz Sławiński

Dodatkowe informacje