Asset Publisher Asset Publisher

Oferta edukacyjna.

Oferta Edukacyjna oraz Zasady Postępowania na zajęciach przyrodniczych w Nadleśnictwie Bircza

Las jest najlepszym miejscem aby poznać przyrodę.

Leśnicy z Nadleśnictwa Bircza zapraszają na zajęcia z edukacji leśnej oraz warsztaty przyrodnicze.

 

Nasze zajęcia z edukacji leśnej oraz warsztaty przyrodnicze są przeznaczone dla grup zorganizowanych w każdym wieku. W szczególności zapraszamy grupy szkolne.

Zajęcia prowadzimy nieodpłatnie.

W czasie zajęć z edukacji leśnej lub warsztatów przyrodncizych wykorzystujemy aktywizujące formy pracy, tj. uczymy poprzez zmysły, zabawy oraz gry terenowe, tak aby każde zajęcia były pomysłowe, innowacyjne oraz tworzyły pozytywne emocje uczestników. Największy nacisk kładziemy na bezpośredni kontakt z przyrodą oraz możliwość zaobserwowania interesujących zjawisk z życia lasu.

       

 

 

WAŻNE INFORMACJE

  1. Warsztaty przyrodnicze są przeznaczone dla grup zorganizowanych w każdym wieku. Zalecamy małe i kamerlane grupy!
  2. Maksymalna liczba uczestników to 35 osób.
  3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00; zajęcia trwają ok. 2-3 godz.
  4. Zapisy grup zorganizowanych na zajęcia edukacyjne dokonuje: Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji leśnej - Grzegorz Solarz; nr tel: 16 652 22 93, 784 374 749, adres e-mail: grzegorz.solarz@krosno.lasy.gov.pl (można kontaktować się po przez sekretariat, nr tel: 16 65 22 280)
  5. Opiekun grupy jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób biorących udział w spotkaniu ( wzór oświadczenia w załączeniu).
  6. Po zakończeniu zajęć zapraszamy grupy do skorzystania z miejsca na ognisko. Prosimy o przyniesienie produktów przez uczestników.
  7. Przd wejściem na obiekty infrastruktury turystycznej Nadleśnictwa Bircza koniecznie należy się zapoznać z  regulaminem korzystania z obiektu (regulaminy znajdują się w  zakładce turystyka).

Poznaj nasze ścieżki edukacyne!

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Bobrowa Dolina" - ścieżka znajduje się w miejscowości Lipa, gdzie prowadzi wzdłuż prawego dopływu potoku Lipka. Przy trasie zachowały się zdziczałe stawy hodowlane, na których utworzyły się rzadkie zbiorowiska szuwarowe i bagienne. Jest to doskonałe miejsce do obserwacji płazów, ptactwa wodnego oraz działalności  bobrów.

 

 

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Rezerwat Krępak" - Początek ścieżki znajduje się przy parkingu w miejscowości Boguszówka. Trasa przebiega przez Rezerwat Krępak, który chroni cenne fragmenty lasu jodłowo-bukowego naturalnego pochodzenia, runo charakterystyczne dla podgórskiej formy buczyny karpackiej  oraz ciekawe elementy rzeźby terenu z osobliwościami geologicznymi.

 

Ścieżka przyrodniczo- edukacyjna "Lasy Arłamowskie" – Początek ścieżki znajduje się przy kompleksie hotelowym Arłamów. Trasa ścieżki przebiega przez centrum istniejącego w latach 1968-1991 legendarnego państwa arłamowskiego.       W czasie istnienia państwa arłamowskiego lasy te nie były dostępne dla społeczeństwa tak jak obecnie.  

 

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Pomocna Woda"- Początek ścieżki znajduje się w Birczy, przy stadionie. Trasa ścieżki przebiega przez las porastający południowe zbocza doliny rzeki Stupnica. Celem wyprawy tą ścieżką jest dotarcie do „Pomocnej Wody”, czyli cudownego źródła,  którego woda – jak głosi miejscowa legenda – przejawia uzdrowicielskie właściwości. Źródło to stało się obiektem kultu maryjnego.  W czasie wyprawy można również obejrzeć panoramę doliny Stupnicy z platformy widokowej.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Drzewa Parku Podworskiego w Jureczkowej" – Ścieżka znajduje się w miejscowości Jureczkowa, na terenie dawnego parku podworskiego, który  powstał w XIX w. na planie prostokąta. Do czasów współczesnych przetrwała droga dojazdowa wraz z mostkiem na rzece Wiar, a także wały ziemne i pozostałości fortyfikacji. Na szczególną uwagę zasługują zachowane piękne okazy drzew o pomnikowych wymiarach, w tym nierodzimych   gatunków, np. leszczyny tureckie. Ciekawostką są  bardzo rzadko spotykane tzw. nasadzenia stołowe (inaczej nasadzenia obiadowe) lipy drobnolistnej, które można w tym miejscu zobaczyć.

 

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Łomna" (Miejsce na ognisko!) -  Ścieżka znajduje się w miejscowości Łomna. Miejscowość Łomna jest to jedna z licznych nieistniejących już wiosek Pogórza Przemyskiego, które zostały zniszczone po II Wojnie Światowej. Jest to doskonałe miejsce aby poznać  historię Pogórza Przemyskiego oraz przyrodę Doliny Wiaru. W miejscu tym odwiedzający może zaznać ciszę oraz spokój. Znajduje się tu wiata z miejscem na ognisko.

 

Punkt Widokowy w miejscowości Wola Korzeniecka  ( świetne miejsce na ognisko-polecamy!) –  nasz najnowszy obiekt, który zlokalizowany jest na wzniesieniu Chomińskie przy czerwonym szlaku turystycznym PTTK. Znajduje się tu wiata z miejscem na ognisko oraz platforma widokowa, z której widać panoramę Pogórza Przemyskiego oraz mało znane przez nasze społeczeństwo Góry Sanocko-Turczańskie. Widać stąd doskonale przebieg Doliny Wiaru, czyli jedną z umownych granic pomiędzy Górami Sanocko-Turczańskimi i Pogórzem Przemyskim, a przy dobrej widoczności widać również Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.

 

 

Tematy warsztatów przyrodniczych, które realizujemy na ścieżkach:

DLA MŁODSZYCH (do 5 kl.)    

1. Wiosenny las wita nas!

Poznajemy warstwy lasu, funkcje lasu, podstawowe rośliny w runie leśnym.

 

 

2. Kumkający przyjaciele !

(Okres wiosenny)

Zajęcia odbywają się w okresie wiosennym na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej „Bobrowa Dolina”. Poznajemy płazy i gady oraz ich środowisko życia.

3. Śmieci mniej, ziemi lżej!

Poznajemy negatywne konsekwencji zostawiania śmieci w lesie oraz prawidłowe zasady zachowania się w lesie.

 

 

4. Jesienny las wita nas! 

Poznajemy warstwy lasu, funkcje lasu, dlaczego liście są zielone i później zmieniają barwę, dlaczego chlorofil jest najważniejszym barwnikiem w naszym życiu!

5. Kto chodzi po lesie, grzybów kosz przyniesie! (Okres jesienny)

 Zajęcia odbywają się w okresie jesiennym. Poznajemy jaką rolę odgrywają grzyby w ekosystemie leśnym,  podstawowe gatunki grzybów, zasady bezpiecznego zbierania grzybów.

6. Ile lat ma moje drzewo ? 

Poznajemy  gatunki  drzew i znaczenie drewna jako EKOsurowca. W czasie zajęć wspólnie szacujemy wiek wybranych drzew oraz prowadzimy zajęcia z sylwoterapii

 

DLA STARSZYCH 

(polecamy od 5 kl.)

   

1. Odwiedź nas, zrozum las! 

Poznajemy procesy lasotwórcze, zależności pokarmowe w lesie, podstawowe zbiorowiska leśne, jaką rolę odgrywa las wielu funkcji w zrównoważonym rozwoju

 

2. Drugie życie drzew.   

Zajęcia odbywają się na ścieżce przyrodniczej „Rezerwat Krępak”. Poznajemy znaczenie martwego drewna dla ekosystemu leśnego oraz jak wygląda ochrona przyrody w lasach gospodarczych.

 

3.Obcy z lasu, czyli grzyby nie z tej ziemi

Zajęcia odbywają się w okresie jesiennym. Poznajemy jakie znaczenie mają  grzyby dla ekosystemu  leśnego, podstawowe gatunki grzybów w  lesie, zasady bezpiecznego grzybobrania oraz  porosty.  W czasie zajęć pracujemy ze skalą porostową do oceny czystości powietrza.

4. Ile lat ma moje drzewo ? 

Poznajemy  gatunki  drzew i znaczenie drewna jako EKOsurowca. W czasie zajęć wspólnie szacujemy wiek wybranych drzew oraz prowadzimy zajęcia z sylwoterapii