Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Bircza
Nadleśnictwo Bircza
(016) 65 22 280
(016) 65 22 281

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

11 2030 0045 1110 0000 0090 8700

Nadleśnictwo Bircza
Stara Bircza 99
37-740 Bircza

Nadleśniczy
Zbigniew Kopczak
604480620, 166522280, IP 3402100
Z-ca Nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
Urszula Kapuścińska
600915435, 166522287, IP 3402310
Z-ca Nadleśniczego ds. marketingu i użytkowania lasu
Damian Kwiatkowski
600913128, 166522286, IP 3402311
Główna Księgowa
Izabela Kubik
660797336, 166522296, IP 3402611
Inżynier Nadzoru
Piotr Gwoźdź
664978936, 166522284, IP 3402219
Inżynier Nadzoru
Ryszard Kapuściński
664034335, 166522284, IP 3402219

Dział Finansowo - Księgowy

Paweł Biłas
Księgowy
Phone number: 166522295, IP 3402600
Weronika Dobrowolska
Księgowa
Phone number: 166522290 IP, 3402616
Danuta Mielnikiewicz
Starsza księgowa
Phone number: 166522299, IP 3402614
Wiesława Laszkiewicz
Starsza księgowa
Phone number: 166522298, IP 3402613
Małgorzata Pawliszyn
Starsza księgowa
Phone number: 166522297, IP 3402612
Grażyna Chabko
Księgowa
Phone number: tel. 166522360 , IP 3402615

Dział Gospodarki Leśnej

Przemysław Tais
Specjalista SL ds. Handlu i Marketingu
Phone number: 600916543, 166522288, IP 3402312
Agnieszka Banaś
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Phone number: 166522289, IP 3402312
Agnieszka Kos
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Phone number: 166522381, IP 3402318
Dorota Fedczak
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Phone number: 166522292, 600927802, IP 3402314
Katarzyna Dec
Specjalista SL ds. ochrony przyrody
Phone number: 166522365, 600920713, IP 3402320
Karolina Zygler- Dyrda
St. Specjalista SL ds. stanu posiadania
Phone number: 166522361, IP 3402316
Jakub Ciętak
Specjalista SL ds. łowiectwa, 1 administrator SILP
Phone number: 166522293,600928748, IP 3402571
Tomasz Zybiński
Specjalista SL ds. gospodarki łąkowo - rolnej
Phone number: 166522380, 690868858, IP 3402319

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Piotr Nieckarz
Sekretarz
Phone number: 166522362, 668110705, IP 3402671
Zygmunt Cichy
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Phone number: 166522363, 664034332, IP 3402672
Zbigniew Stadnik
St. referent ds. administracji
Phone number: 166522364, 600927287, IP 3402673
Elżbieta Stebnicka
Referent ds. administracji
Phone number: 166522280, IP 3402100
Marcin Grygier
Specjalista ds. zamówień publicznych
Phone number: 166522291, IP 3402675

Kadry

Bernadetta Kapuścińska
St. referent ds. pracowniczych
Phone number: 166522283, IP 3402131

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Birczańskie"

Jakub Masłowski
Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Phone number: 166522294, 795407163, IP 3402317

Posterunek Straży Leśnej

Artur Burdziak
St strażnik leśny - Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 166522285, 668118002, IP 3402221
Tomasz Sławiński
Strażnik leśny
Phone number: 166522285, 668112357, IP 3402221
Mateusz Bodnar
Specjalista SL w Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 166522285, IP 3402221

Dane osobowe

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych (IOD)