Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Coroczna akcja odnowieniowa 2019 r w Nadleśnictwie Bircza.

W tym roku Nadleśnictwo Bircza las zasadzi na powierzchni ok. 120 ha w tym :

- w wyniku rębni na pow.  16 ha

- w wyniku przebudowy na pow. 104 ha

Gatunki jakie zostały  przeznaczone do odnowień to :

buk,

jodła, oraz jodła zakupiona z N-ctwa Oleszyce z zakrytym sys. korzeniowym

dąb ,

Pozostałe liściaste: jawor, olsza, lipa, wiąz, brzoza,

łącznie około 820 tys. drzewek. Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym pochodzą ze szkółek leśnych w Leśnictwie Kotów- szkółka otwarta oraz w szkółka w Leśnictwie Łodzinka- szkółka podokapowa.

Prace nad odnowieniami nadzorują leśniczowie oraz podleśniczowie, a sadzą pracownicy Zakładów Usług leśnych czyli mieszkańcy okolicznych miejscowości.