Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Nadleśnictwo Bircza informuje, że w wyniku pozytywnego audytu został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/16 obejmujący wszystkie 26 nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Certyfikat został wydany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Jednostka ta potwierdza spełnianie wymagań Normy Krajowej PEFC – PEFC PL 1003:2012.v.2 w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Posiadany od 14.05.2024r. Certyfikat pozostaje ważny do 13.05.2027r.

Resources to get