Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Rok Lasów

    Uroczystości obchodu Dnia Lasu, pod hasłem Międzynarodowego Roku Lasów 2011 w Nadleśnictwie Bircza odbyły się 08.07.2011

    Obchody rozpoczęły się Msza Św. w kaplicy letniego Ośrodka Caritas w miejscowości Łomna.

    W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście : Dyrektor RDLP w Krośnie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza, Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza, przedstawiciele Samorządów, Stowarzyszeń, Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Straży Granicznej, Policji, Przemysłu Drzewnego, kombatanci, emeryci, pracownicy Nadleśnictwa Bircza.

     Zasłużonym pracownikom Nadleśnictwa Bircza za działalność na rzecz lasów wręczono odznaczenia.