Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

XII KONKURS WIEDZY O LESIE

XII KONKURS WIEDZY O LESIE

Zapraszamy do udziału w XII Konkursie Wiedzy O Lesie

Regulamin XII Edycji Konkursu Wiedzy o Lesie, 2013 r.

 

 

Konkurs składa się z III etapów:
   - I etap –  etap szkolny,
   - II etap – na poziomie Nadleśnictwa (szkoły w zasięgu działania  macierzystego Nadleśnictwa)
   - III etap – centralny, w Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Bircza.
1. Organizatorzy:

Nadleśnictwo Bircza, Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Birczańskie", Nadleśnictwa: Lubaczów, Dynów, Krasiczyn, Ustrzyki Dolne

2. Cele konkursu:

• zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej,

• poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony lasu,

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla  zbiorowisk leśnych na podstawie okazów naturalnych, plansz, nagranych głosów,

• pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,

• integracja uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami  i jednostkami zajmującymi się edukacją leśna i ekologiczną.

3. Adresaci:

          -uczniowie klas IV -VI szkół podstawowych,

- młodzież gimnazjalna,

- młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

4. Przebieg konkursu:

- I etap - szkolny: 26 kwietnia 2013 r. - w formie testu pisemnego złożonego z zadań zamkniętych. Pierwszy etap odbywa się w szkole macierzystej.

Test pisemny ocenia według przesłanego klucza Szkolna Komisja Konkursowa. Komisja spisuje protokół pokonkursowy. W przypadku zajęcia nagradzanych miejsc (od I - go do III- go miejsca) przez więcej niż jednego ucznia Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza we własnym zakresie dogrywkę tak, aby wyłonić trzech laureatów. Do drugiego etapu przechodzą uczestnicy którzy zajęli miejsca od I – go do III – go. Testy zamknięte opracowuje LKP „Lasy Birczańskie".

- II etap - na poziomie macierzystego Nadleśnictwa: 21 maj 2013 r. - w formie testu pisemnego złożonego z zadań zamkniętych, który zostanie przeprowadzony w siedzibie Nadleśnictwa macierzystego dla danej szkoły. Do III etapu finałowego przechodzi trzech najlepszych uczniów z terenu danego nadleśnictwa. Testy zamknięte opracowuje LKP „Lasy Birczańskie".

- III etap – finałowy 11 czerwiec 2013 r. w Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictw Bircza - laureaci etapu II spotykają się na rozgrywce finałowej, podczas której oprócz wiedzy teoretycznej sprawdzana będzie wiedza praktyczna (rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt na podstawie głosów, zdjęć, eksponatów, zielników itp.). Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca z każdego przedziału wiekowego  tj.- uczniowie klas IV -VI szkół podstawowych,  młodzież gimnazjalna, młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Pytania finałowe opracowuje LKP „Lasy Birczańskie"

5. Warunki uczestnictwa:

Szkoły, które zdecydują się na udział w konkursie prosimy o  podanie do macierzystego Nadleśnictwa  liczby uczestników biorących udział w konkursie, w terminie do dnia 25 kwietnia 2013 r.

Adresy Nadleśnictw macierzystych:

1.    Nadleśnictwo Bircza LKP "Lasy Birczańskie"

             Stara Bircza 99, 37 -740 Bircza
            
(szkoły z terenu Nadleśnictwa Bircza)

2.    Nadleśnictwo Lubaczów

             ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów
             (szkoły z terenu Nadleśnictwa Lubaczów)

3.    Nadleśnictwo Dynów

                     ul. Jaklów 2, 36-065 Dynów
                     (szkoły z terenu Nadleśnictwa Dynów)

4.    Nadleśnictwo Krasiczyn

             ul. 29 Listopada 12, 37-700 Przemyśl
            
(szkoły z terenu Nadleśnictwa Krasiczyn)

5.    Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

                           ul. Rynek 638-700 Ustrzyki Dolne
                           (szkoły z terenu Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne)

6. Nagrody:

Zwycięzcy etapu I- szkolnego, oraz etapu II  którzy zajęli miejsca I - III zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Z kolei laureaci etapu III finałowego otrzymają cenne nagrody rzeczowe. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

  Sponsorzy nagród:

- etap I – Nadleśnictwa macierzyste : Nadleśnictwo Bircza, Nadleśnictwo Lubaczów, Nadleśnictwo Dynów, Nadleśnictwo Krasiczyn, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne.

- etap II – Nadleśnictwa macierzyste : Nadleśnictwo Bircza, Nadleśnictwo Lubaczów, Nadleśnictwo Dynów, Nadleśnictwo Krasiczyn, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne.

- etap III – Nadleśnictwo Bircza LKP „Lasy Birczańskie"

 

Informacje dodatkowe na temat konkursu udziela Paweł Dec

pod numerem tel. (0-16) 672 50 04  lub  600 911 482