Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Stanowisko Nadleśniczego w sprawie postu Inicjatywy Dzikie Karpaty dot. wywozu drewna z okupowanego terenu Leśnictwa Turnica

Stanowisko Nadleśniczego w sprawie postu Inicjatywy Dzikie Karpaty dot. wywozu drewna z okupowanego terenu Leśnictwa Turnica

Inicjatywa Dzikie Karpaty, okupująca las w Nadleśnictwie Bircza, oświadcza, że: „Mimo żądań, nie zakończymy protestu. Czy to znaczy, że Nadleśnictwo, mimo wcześniejszych zapewnień, jednak użyje siły aby usunąć nas z tego terenu? Bo my NIE zgadzamy się na wywózkę drewna z terenu projektowanego Turnickiego Parku Narodowego!”.

Nadleśnictwo Bircza oświadcza, że planuje kontynuować prace z zakresu gospodarki leśnej, kierując się przede wszystkim zasadą gospodarności. Naszym zadaniem jest niedopuszczenie do deprecjacji pozyskanego wcześniej drewna, stanowiącego majątek Skarbu Państwa, za który odpowiadamy.Majątek Skarbu Państwa niszczeje, traci na wartości, poinformowaliśmy właściwe organy o naszych planach.

Nadleśnictwo nigdy nie składało żadnych zapewnień odnośnie usuwania okupantów, ponieważ nie jest podmiotem odpowiedzialnym za podejmowanie tego rodzaju działań. Inicjatywie Dzikie Karpaty potrzebny jest rozgłos, dlatego, naszym zdaniem, oczekiwana jest konfrontacja fizyczna z leśnikami.

Nic z tego, proszę nie liczyć na możliwość wykonania „odpowiednich” fotografii. Leśnicy zajmują się gospodarką leśną.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza

Zbigniew Kopczak

 

W załączeniu znajduje się oficjalne pismo z dnia. 21.06.2021r. skierowane do Inicjatywy Dzikie Karpaty w sprawie planowanego wywozu drewna z okupowanego przez aktywistów terenu Leśnictwa Turnica w Nadleśnictwie Bircza.