Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Stanowisko Nadleśnictwa Bircza w sprawie okupacji lasu

Stanowisko Nadleśnictwa Bircza w sprawie okupacji lasu

W niedzielę 25 kwietnia, rozpoczęła się okupacja lasu. Wywieszono transparenty, zamontowano na drzewach platformy i sformułowano żądania sprowadzające się do natychmiastowego zaprzestania gospodarki leśnej i gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Bircza.

 

Nadleśnictwo Bircza zarządza mieniem Skarbu Państwa, wykonuje zadania do których zostało powołane - zajmujemy się prowadzeniem gospodarki leśnej, działając zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że Nadleśnictwo Bircza użytkuje las na masową skalę, bowiem rozmiar pozyskania realizowany jest stosownie do zapisów planu urządzenia lasu, zawierającego właściwe zadania ochronne w celu zachowania wartości przyrodniczych tego terenu.

 

Lasy Nadleśnictwa Bircza są już chronione na podstawie ustawy o lasach oraz w już wyznaczonych tu obszarach na podstawie ustawy o ochronie przyrody.  

 

Występująca tu bioróżnorodność jednoznacznie potwierdza, że gospodarka leśna prowadzona tu od 75 lat w obecnej formie zapewnia zarówno trwałość, jak i utrzymanie zasobów przyrodniczych przy jednoczesnym wykorzystaniu tych zasobów na potrzeby społeczeństwa.

 

W związku z okupacją lasu na terenie objętym pracami gospodarczymi, zostały poinformowane właściwe organy porządkowe.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza

Zbigniew Kopczak