Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

SPROSTOWANIE

SPROSTOWANIE

Sprostowanie do artykułu „Ekolodzy kontra leśnicy z Nadleśnictwa Bircza" opublikowanego na łamach „Życia Podkarpackiego" w dniu 27.01.2016 r.

W artykule pt. „Ekolodzy kontra leśnicy z Nadleśnictwa Bircza"  opublikowanym na łamach „Życia Podkarpackiego"  w dniu 27.01.2016 r. podano Czytelnikom nieprawdziwe informacje, wymagające sprostowania.

Nie jest prawdą, że Nadleśnictwo Bircza dokonało wycinki 5 drzew  gatunku Jodła, znajdujących się w rejonie miejscowości Trójca a zgłoszonych o uznanie za pomniki przyrody jesienią 2015 r.  przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze  we wniosku do Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych.

Informujemy, że Nadleśnictwo Bircza nie dokonało wycinki żadnego z  drzew objętych wnioskiem. W/w artykuł godzi w dobre imię Lasów Państwowych i jest szkodliwy społecznie. 

 

                                                                                                                                          Oryginał podpisał:

                                                                                                                 Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza

                                                                                                                            Mgr inż. Zbigniew Kopczak