Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Konkurs plastyczny Liściaste zwierzaki

Konkurs plastyczny Liściaste zwierzaki

Zachęcamy dzieci oraz młodzież do udziału w konkursie plastycznym pn. "Liściaste Zwierzaki". Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Bircza.

Krótkie informacje na temat konkursu:

  1.  konkurs polega na wykonaniu pracy w formacie A4 bloku technicznego; praca ma przedstawiać zwierzę leśne wykonane wyłącznie z liści oraz owoców drzew leśnych
  2. UWAGA! Starsza grupa wiekowa, tj. dzieci powyżej 9 lat, mają na dole pracy napisać :
  •  miejsce skąd zebrano liści lub owoce leśne
  •  nazwy gatunków drzew i krzewów, których liście lub owoce zostały wykorzystane do     zrobienia pracy plastycznej

3.Na odwrocie zgłaszanej pracy należy podać:

  • imię i nazwisko , wiek, nazwę i adres uczęszczanej szkoły

4. Uczestnik składa pracę w terminie do 4 listopada br.:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza z dopiskiem na kopercie:  „Konkurs Plastyczny –„ Liściaste Zwierzaki” LKP

lub

  •  osobiście do Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza  z dopiskiem na   kopercie:  „Konkurs Plastyczny –„ Liściaste Zwierzaki” LKP

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który znajduje się

w załączniku. Czekamy na Wasze prace!