Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Komunikat dot. okupacji Nadleśnictwa Bircza

Komunikat dot. okupacji Nadleśnictwa Bircza

Wszyscy odczujemy skutki okupacji lasu w Nadleśnictwie Bircza

 

Od 26 kwietnia trwa okupacja lasu przez grupę aktywistów Inicjatywy Dzikie Karpaty. Nadleśnictwo Bircza zostało zmuszone, ze względów bezpieczeństwa, do przerwania tam prac leśnych prowadzonych zgodnie z wszelkimi wymogami stawianymi nadleśnictwu jako zarządcy mienia państwowego..

O pomoc w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji zwróciliśmy się do wielu instytucji, w tym do Wojewody Podkarpackiego, Policji i samorządów.

Ze względu na blokadę lasu nie wykonujemy w kilku oddziałach wcześniej zaplanowanych i już rozpoczętych zabiegów hodowlanych. Spora ilość drewna, przygotowanego do zrywki na skład, znajduje się jeszcze w lesie. Dodatkowo na składach znajduje się przygotowane dla odbiorców drewno, którego wywóz jest obecnie zablokowany przez okupujących.

Łączna masa surowca do sprzedaży, której nie możemy skierować na rynek, wynosi ponad 5 tys.m3. Jego szacunkowa wartość, łącznie z podatkiem VAT, sięga 1,5 mln zł. Według wyliczeń ekspertów wartość tego drewna po przetworzeniu wzrośnie do 18 mln zł.

Gospodarka, która rozpędza się po pandemii, potrzebuje tego drewna, a budżet potrzebuje wpływów z podatków od firm pozyskujących, zrywających, transportujących i przerabiających drewno.

Wszyscy, w mniejszym lub większym stopniu odczujemy skutki okupacji lasu w Nadleśnictwie Bircza.

 

Autor: Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza

           Stanisław Rębisz