Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Aktywistka nie wskazała pracownikom Nadleśnictwa Bircza miejsca występowania porostu ściśle chronioneg

Aktywistka nie wskazała pracownikom Nadleśnictwa Bircza miejsca występowania porostu ściśle chronioneg

Aktywistka nie wskazała pracownikom Nadleśnictwa Bircza miejsca występowania porostu ściśle chronionego

 

Na stronie internetowej – profilu facebookowym Inicjatywy Dzikie Karpaty w dniu 11.02.2022 r. ukazał się post informujący  o wycięciu drzewa będącego stanowiskiem ściśle chronionego porostu – brodaczki spp. – nie określający gatunku tego porostu.

Podobnego zgłoszenia dokonał Leśniczemu dwa dni wcześniej przedstawiciel Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze – Pan Piotr Klub.

Pracownicy Nadleśnictwa dwukrotnie lustrowali miejsce rzekomego występowania gatunku chronionego, zarówno po zgłoszeniu telefonicznym, oraz w następnym dniu po ukazaniu się postu – tj. 13.02.2022 r. W wyniku przeprowadzonych lustracji nie stwierdzono przedmiotowego gatunku na ściętych drzewach.

W trakcie pobytu w terenie, pracownicy Nadleśnictwa w dniu 13.02.2022 r. przypadkowo spotkali Panią Edytę Podobas, która potwierdziła, że jest autorką zdjęć zamieszczonych na facebooku. Pomimo prośby ze strony pracownika Nadleśnictwa o wskazanie miejsca rzekomego występowania gatunku chronionego, aktywistka nie podjęła  czynności w tym kierunku.

Należy zaznaczyć, że w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów znajduje się 51 gatunków brodaczki będącej pod ochroną, z czego tylko jeden gatunek - brodaczka sorediowa - Usnea lapponica nie posiada derogacji.

Nadleśnictwo po odnalezieniu stanowiska brodaczki zamierzało wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o pozwolenie na wykonanie ekspertyzy, celem stwierdzenia jaki to gatunek.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza

Zbigniew Kopczak