Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

,,80 ROCZNICA WOJNY OBRONNEJ W 1939 R.”

,,80 ROCZNICA WOJNY OBRONNEJ W 1939 R.”

12 września 1939 r. odbyła się jedna z bitew kampanii wrześniowej, bitwa pod Borownicą. Żołnierze z 17. Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej pod dowództwem ppłk. dypl. Beniamina Kotarby wyparli z Borownicy niemieckich żołnierzy z 2. Dywizji Górskiej. Jednak po otrzymaniu posiłków okupanci okrążyli wioskę i zabili stacjonujących tam polskich żołnierzy oraz mieszkańców. Podaje się, że w trakcie bitwy zginęło 65 polskich żołnierzy w tym Ppłk. Beniamin Kotarba, awansowany pośmiertnie do stopnia pułkownika przez marszałka Rydza-Śmigłego.

Uroczystości rozpoczęły się przy Krzyżu i Obelisku nad ,,Czarnym Potokiem” gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, następnie przy pomniku pomordowanych mieszkańców Borownicy odśpiewano hymn państwowy, wysłuchano przemówienia Wójta Gminy Bircza, zaprezentowano marsz 17. Pułku Piechoty, wysłuchano rysu historycznego, wręczono odznaczenia, odmówiono modlitwę za pomordowanych, zaginionych i zmarłych mieszkańców Borownicy. Następną częścią uroczystości była Msza Święta w intencji żołnierzy 17. Pułku Piechoty oraz Armii ,,Karpaty” po czym przemaszerowano na cmentarz aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach poległych. Wieńce przy krzyżu oraz na cmentarzu złożyła również delegacja pracowników Nadleśnictwa Bircza z Nadleśniczym Panem Zbigniewem Kopczak na czele.