Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Przystąpienie do usunięcia samowoli budowlanej w postaci barakowozu

Przystąpienie do usunięcia samowoli budowlanej w postaci barakowozu

W związku z otrzymaniem przez Nadleśnictwo Bircza prawomocnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przemyślu nr PINB.V.F.5190.1.2022, Nadleśnictwo Bircza przystępuje do usunięcia samowoli budowlanej w postaci barakowozu, usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 492, położonej w miejscowości Makowa, Gmina Fredropol.

W ocenie PINB w/w obiekt, mieszczący się prawnie w kategorii budowli, stanowi samowolę budowlaną, z uwagi na brak uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia faktu posadowienia obiektu na gruncie.

W związku z niewskazaniem inwestora/właściciela/sprawcy samowoli budowlanej, do jej usunięcia został zobowiązany zarządca nieruchomości, na której ją zlokalizowano, czyli Nadleśnictwo Bircza.

Należy zaznaczyć, że przedmiotowe miejsce zlokalizowane jest w strefie nadgranicznej, w bliskiej odległości od granicy z Ukrainą, gdzie toczą się działania wojenne, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa.

Zbigniew Kopczak