Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.


 

W ramach sprzedaży detalicznej leśnicy starają się zaspokoić szybko rosnący popyt ze strony osób wykorzystujących drewno do celów grzewczych. Wbrew pozorom są to nie tylko mieszkańcy wsi, choć przeważają wśród odbiorców. Wzrost zapotrzebowania na drewno opałowe to też skutek powstawania na przedmieściach dużych aglomeracji nowych osiedli, gdzie domy często standardowo wyposażane są w instalacje kominkowe.

Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także jest atrakcyjniejsze pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna

W ostatnich latach Lasy Państwowe zwiększyły sprzedaż drewna opałowego o jedną trzecią – do ponad 4 mln m sześc. rocznie. Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także jest atrakcyjniejsze pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna. Niektórzy klienci wybierają drewno już przygotowane i pocięte, inni własnoręcznie je pozyskują, po uzgodnieniu i spełnieniu określonych warunków bezpieczeństwa oraz uiszczeniu opłaty; dotyczy to głównie tzw. gałęziówki. Taki surowiec jest bardzo tani, dlatego z tej możliwości korzysta wiele osób na terenach wiejskich.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Rowerowe trasy przez lasy

Rowerowe trasy przez lasy

 

 

Rodzi się pomysł ułatwiający życie turystom rowerowym w regionie. Projekt „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki (OUR WAY)” zakłada rozbudowę infrastruktury służącej cyklistom przemierzającym trasę  z Przemyśla przez Ustrzyki Dolne i Górne, aż do Cisnej. Partnerami w projekcie są nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie.

 

Realizowany jest on w międzynarodowym partnerstwie, które obejmuje 6 regionów:

- Murcia Region (Hiszpania – partner wiodący),

- Northern and Western Regional Assembly – Irlandia,

- Podkarpacie – Polska,

- Departmental Council of Herault – Francja,

- Hajdú-Bihar County Government – Węgry,

- Chamber of Commerce and Industry – Bułgaria.

Partnerem doradczym jest Europejskie Stowarzyszenie Zielonych Szlaków GREENWAYS (European Greenways Association) z Belgii. Projekt OUR WAY dofinansowany jest z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020. Jego realizacja ma na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie, zgodnie z ideą Greenways.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnych specjalizacji, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję Greenways.

W ramach projektu powołana została Regionalna Grupa Robocza Interesariuszy projektu OUR WAY, która skupia przedstawicieli samorządów, związków i stowarzyszeń oraz przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój eko-turystyki w województwie podkarpackim.

- Jako zarządzający obszarami leśnymi jesteśmy zainteresowani rozwojem turystyki rowerowej, mniej inwazyjnej dla środowiska od tej zmotoryzowanej – deklaruje Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. – Główna nitka projektowanego szlaku ma swoje odgałęzienia prowadzące drogami leśnymi, które - jeśli tylko to możliwe - będziemy udostępniać do modernizacji pod kątem oczekiwań rowerzystów. Podkarpacie to wymarzona kraina dla turystyki rowerowej, a leśne stokówki dają szanse na rozśrodkowanie ruchu turystycznego poza najcenniejsze przyrodniczo obszary.

W zasięgu RDLP w Krośnie projekt dotyczył będzie terenu nadleśnictw: Bircza, Cisna, Krasiczyn, Lutowiska, Stuposiany i Ustrzyki Dolne.

W środę 13 maja odbyło się IV spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY. W związku z trwającą pandemią koronawirusa spotkanie zrealizowano w formule online z wykorzystaniem platformy Cisco Webex.
W obradach uczestniczyły 22 osoby.

 

Tematem spotkania było omówienie działań prowadzonych w 4 semestrze realizacji projektu OUR WAY oraz innych aktywności związanych z turystyką rowerową.

Przedstawiono relację z wizyty studyjnej w Bułgarii (Vratsa, Vidin) w dniach 09-13 marca 2020 r., pod kątem odwiedzonych miejsc turystycznych oraz możliwości transferu i adaptacji tych rozwiązań na Podkarpaciu.

 

Ponadto omówiony został stan realizacji projektu polegający na przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku Green Velo (planowany przebieg, stan obecny, bariery realizacji itd.).

Członkom Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy OUR WAY przedstawione zostały aktualne ustalenia dotyczące organizacji wizyt studyjnych online, terminu przygotowania Action Planu oraz działań, które zostały uwzględnione w projekcie tego dokumentu.

 

Ustalono, że zainteresowani członkowie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY mogą wziąć udział w wizycie online na Podkarpaciu oraz prześlą swoje pytania dotyczące szczegółów Dobrych Praktyk zidentyfikowanych przez Partnerów projektu, które są inspiracją do działań w Action Planie Województwa Podkarpackiego.

Action Plan po zmianach wynikających z dyskusji z członkami Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY zostanie przesłany na adresy mailowe Interesariuszy przed jego przekazaniem do Lidera projektu.

Opr. EdM na podstawie materiałów Departamentu Gospodarki Regionalnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego