Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Okresowe Zakazy Wstępu Do Lasu

Okresowe Zakazy Wstępu Do Lasu

Nadleśnictwo Bircza informuje, że w 2020 r. na pozycjach podanych w załączeniu, będą wykonywane planowe zabiegi gospodarcze z zakresu:

-pozyskania (tj. ścinka, zrywka i składowanie drewna)

-czyszczeń późnych

-melioracji agrotechnicznych

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności gospodarczych wymienionych powyżej - Nadleniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu [podstawa prawna: art. 26 ust. 3 pkt. 3 ustawy z 28 września o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125) ].

Szczegółowe inforamcje o okresowym zakzie wtępu do lasu są dostępne również w siedzibie Nadleśnictwa Bircza w pokoju 204 ( z zakresu uzytkowania lasu), w pokoju nr 201, 202 ( z zakresu hodowli i ochrony lasu)

Równocześnie Nadleśnictwo Bircza przypomina, że stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

1) uprawy leśne do 4 m wysokjości

2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne

3) ostoje zwierząt

4) źródliska rzek i potoków

5) obszary zagrożone erozją

[ podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy z 28 września o lasach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125)].

Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 1, oznacza się tablicami z zapisem: "ZAKAZ WSTĘPU" oraz wskazania przyczyn i terminu obowiązywania zakazu - [podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z 28 września o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125)].