Aktualności Aktualności

Powrót

Konsultanci zaczynają pracę

Konsultanci zaczynają pracę

Lasy Państwowe stawiają na dialog i otwartość. W tym celu we wszystkich 429 nadleśnictwach i 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych uruchomiliśmy stanowisko konsultanta ds. kontaktów społecznych.

Lasy to ogromna wartość dla Polek i Polaków. Przekonaliśmy się o tym szczególnie w okresie pandemii. Temat lasów i ich ochrona stał się jednym z wiodących przedmiotów dyskusji społecznej.

– Jesteśmy świadomi tego, że Polki i Polacy stawiają przed nami zdecydowane oczekiwania, by zwiększyć funkcję ochronną naszych lasów. Chcemy wysłuchać tych postulatów i ułatwić kontakt z leśnikami. Dlatego w każdym nadleśnictwie i dyrekcji regionalnej wyznaczamy osoby do kontaktu – mówi Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

 

Z jakimi sprawami można zwracać się do konsultanta?

Do konsultantów można kierować uwagi nt. prowadzenia gospodarki leśnej i propozycje ochrony. Do zadań konsultanta należy również koordynacja inicjatyw społecznych odnośnie lasów, zgłaszanych do nadleśnictwa bądź regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wszelkie inne sprawy, którymi zajmuje się nadleśnictwo bądź regionalna dyrekcja Lasów Państwowych są prowadzone dotychczasowym tokiem. Konsultant nie zastępuje więc sekretariatu i nie jest osobą, która prowadzi infolinię.

Konsultantami zostają osoby już zatrudnione Lasach Państwowych. Kontakt z otoczeniem społecznym będzie dla nich dodatkowym zadaniem. Godziny pracy konsultantów pokrywają się z godzinami pracy nadleśnictwa bądź RDLP.

 

Stawiamy na rozwiązania systemowe

Równocześnie z wprowadzeniem stanowisk konsultantów w Lasach Państwowych trwają prace prowadzące do realizacji celu, jakim jest zwiększenie roli ochronnej i społecznej lasów. Doszło do zmian organizacyjnych na poziomie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, gdzie po raz pierwszy w historii wyodrębniony został pion organizacyjny ds. ochrony zasobów przyrodniczych. Specjalny zespół analizuje we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska propozycje związane z ochroną lasów. Formułowane są jednolite kryteria, wg których wskazane zostaną obszary do potencjalnych wyłączeń z gospodarki.

- Leśnictwo skupia szereg interesariuszy, którzy nie zawsze mają świadomość łączących ich współzależności. Przyjmując kierunek na ochronę lasów, nie możemy zapominać o ich roli gospodarczej. Naszym zadaniem jest, by w sposób przemyślany i mądry doprowadzić do tego, by wzrost ochronnej roli lasów odbył się z korzyścią dla wszystkich przedstawicieli strony społecznej – deklaruje Witold Koss.


Nadleśnictwa i inne

Mapa lasów

Mapa lasów

TEREN MONITOROWANY

Mapa lasów

Polecamy Polecamy