Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Bircza

Teren Nadleśnictwa Bircza położony jest na styku Karpat Wschodnich i Zachodnich –południowa i wschodnia część leży w Karpatach Wschodnich.

Teren Nadleśnictwa Bircza położony jest na styku Karpat Wschodnich i Zachodnich –południowa i wschodnia część leży w Karpatach Wschodnich (mezoregiony: Góry Sanocko-Turczańskie   i Płaskowyż Hyrowski ). Pozostała część to mezoregion Pogórza Przemyskiego reprezentujący Karpaty Zachodnie. Według regionalizacji klimatycznej Polski Romera, teren Nadleśnictwa należy do klimatu górskiego i podgórskiego. Sieć rzeczna na terenie Nadleśnictwa jak i w zasięgu jego działania w zdecydowanej większości należy do dorzecza Sanu (II rzędu) leżącego w zlewni Wisły – główne osie sieci rzecznej Nadleśnictwa stanowią prawe dopływy Sanu. Są to rzeki: Wiar i Stupnica. Południowo-wschodni kraniec Nadleśnictwa, należy do dorzecza Dniestru, wpływającego do Morza Czarnego. Układ i gęstość sieci rzecznej wykazują dużą korelację z rzeźbą terenu i budową geologiczną tworząc przepiękny kratowo – rusztowy układ grzbietów i cieków. Tereny Nadleśnictwa położone są w zakresie wysokości od 260 do 685 m n.p.m. i dominuje tu rzeźba terenu typowa dla pogórzy i gór niskich.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w rezerwacie Krępak już wyremontowana! Lasy Państwowe zapraszają!

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w rezerwacie Krępak już wyremontowana! Lasy Państwowe zapraszają!

 

 

Miło jest nam poinformować, że prace remontowe na Ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej w rezerwacie „Krępak” w Nadleśnictwie Bircza zostały zakończone i ścieżka została ponownie otwarta. Prace remontowe obejmowały wymianę  infrastruktury ułatwiającej przejście na bardziej stromych odcinkach ścieżki , tj. poręczy , kładek  oraz schodów, w celu zwiększenie bezpieczeństwa na ścieżce. Nowe elementy wykonano z drewna, a schody zostały wyłożone płytami z kamienia naturalnego. Wszystkie prace zostały sfinansowane ze środków własnych.

Chcielibyśmy przypomnieć dlaczego warto odwiedzić tą niezwykle malowniczą ścieżkę,  która przebiega przez rezerwat Krępak. Rezerwat ten chroni starodrzew jodłowo-bukowy wraz z charakterystycznym runem podgórskiej formy buczyny karpackiej. Ścieżka umożliwia poznanie dużej różnorodności gatunkowej znajdującej się w tutejszych lasach.

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Krępak rozpoczyna się przy parkingu w miejscowości Boguszówka, przy którym znajduje się wiata z miejscem na ognisko.  Na trasie, która ma przebieg długości 1,1 km,  znajdują się platforma z widokiem na stary las, przystanki informacyjne oraz dla najmłodszych pokazowy  paśnik do dokarmiania zwierzyny.  

Leśnicy serdecznie zapraszają!