Wydawca treści Wydawca treści

Las jest najlepszym miejscem aby poznać przyrodę!

Leśnicy z Nadleśnictwa Bircza zapraszają na warsztaty przyrodnicze!

 

Nasze warsztaty przyrodnicze są przeznaczone dla grup zorganizowanych w każdym wieku. W szczególności zapraszamy grupy szkolne!

Zajęcia prowadzimy za darmo!

W czasie warsztatów wykorzystujemy aktywizujące formy pracy, tj. uczymy po przez zmysły, zabawy oraz gry terenowe, tak aby każde zajęcia były pomysłowe, innowacyjne oraz tworzyły pozytywne emocje u uczestników! Największy nacisk kładziemy na bezpośredni kontakt z przyrodą oraz możliwość zaobserwowania interesujących zjawisk z życia lasu !

       

 

 

WAŻNE INFORMACJE

  1. Warsztaty przyrodnicze są przeznaczone dla grup zorganizowanych w każdym wieku. Zalecamy małe i kamerlane grupy!
  2. Maksymalna liczba uczestników to 35 osób.
  3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 12:00; zajęcia trwają ok. 2-3 godz.
  4. Zapisy grup zorganizowanych na zajęcia edukacyjne dokonuje: Specjalista SL ds Edukacji Leśnej - Piotr Nieckarz; nr tel: 16 652 22 94, 668 110 705; adres e-mail: piotr.nieckarz@krosno.lasy.gov.pl (można kontaktować się po przez sekretariat, nr tel: 16 65 22 280)
  5. Opiekun grupy jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób biorących udział w spotkaniu.
  6. Po zakończeniu zajęć zapraszamu grupy do skorzystania z miejsca na ognisko. Prosimy o przyniesienie produktów przez uczestników! (Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje zdrowotne uczestników)
  7. Prosimy uczestników lub rodziców uczestników nieletnich o podpisanie zgody na udostępnianie wizerunku uczestników podczas zajęć (patrz  na załącnniki). Pamiątkowe zdjęcia grupowe, które zostaną wykonane podczas zajęć, będą wykorzystane do celów edukacyjno-promocyjnych przez Nadleśnictwo oraz zostaną przekazane grupie za pośrednictwem opiekuna.
  8. Przd wejściem na obiekty infrastruktury turystycznej Nadleśnictwa Bircza koniecznie zapoznaj się z ich regulaminem.

Poznaj nasze ścieżki przyrodniczo-edukacyjne!

Poznaj nasz Ośrodek Edukacji Leśnej!

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Rowerowe trasy przez lasy

Rowerowe trasy przez lasy

 

 

Rodzi się pomysł ułatwiający życie turystom rowerowym w regionie. Projekt „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki (OUR WAY)” zakłada rozbudowę infrastruktury służącej cyklistom przemierzającym trasę  z Przemyśla przez Ustrzyki Dolne i Górne, aż do Cisnej. Partnerami w projekcie są nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie.

 

Realizowany jest on w międzynarodowym partnerstwie, które obejmuje 6 regionów:

- Murcia Region (Hiszpania – partner wiodący),

- Northern and Western Regional Assembly – Irlandia,

- Podkarpacie – Polska,

- Departmental Council of Herault – Francja,

- Hajdú-Bihar County Government – Węgry,

- Chamber of Commerce and Industry – Bułgaria.

Partnerem doradczym jest Europejskie Stowarzyszenie Zielonych Szlaków GREENWAYS (European Greenways Association) z Belgii. Projekt OUR WAY dofinansowany jest z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020. Jego realizacja ma na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie, zgodnie z ideą Greenways.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnych specjalizacji, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję Greenways.

W ramach projektu powołana została Regionalna Grupa Robocza Interesariuszy projektu OUR WAY, która skupia przedstawicieli samorządów, związków i stowarzyszeń oraz przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój eko-turystyki w województwie podkarpackim.

- Jako zarządzający obszarami leśnymi jesteśmy zainteresowani rozwojem turystyki rowerowej, mniej inwazyjnej dla środowiska od tej zmotoryzowanej – deklaruje Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. – Główna nitka projektowanego szlaku ma swoje odgałęzienia prowadzące drogami leśnymi, które - jeśli tylko to możliwe - będziemy udostępniać do modernizacji pod kątem oczekiwań rowerzystów. Podkarpacie to wymarzona kraina dla turystyki rowerowej, a leśne stokówki dają szanse na rozśrodkowanie ruchu turystycznego poza najcenniejsze przyrodniczo obszary.

W zasięgu RDLP w Krośnie projekt dotyczył będzie terenu nadleśnictw: Bircza, Cisna, Krasiczyn, Lutowiska, Stuposiany i Ustrzyki Dolne.

W środę 13 maja odbyło się IV spotkanie członków Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY. W związku z trwającą pandemią koronawirusa spotkanie zrealizowano w formule online z wykorzystaniem platformy Cisco Webex.
W obradach uczestniczyły 22 osoby.

 

Tematem spotkania było omówienie działań prowadzonych w 4 semestrze realizacji projektu OUR WAY oraz innych aktywności związanych z turystyką rowerową.

Przedstawiono relację z wizyty studyjnej w Bułgarii (Vratsa, Vidin) w dniach 09-13 marca 2020 r., pod kątem odwiedzonych miejsc turystycznych oraz możliwości transferu i adaptacji tych rozwiązań na Podkarpaciu.

 

Ponadto omówiony został stan realizacji projektu polegający na przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku Green Velo (planowany przebieg, stan obecny, bariery realizacji itd.).

Członkom Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy OUR WAY przedstawione zostały aktualne ustalenia dotyczące organizacji wizyt studyjnych online, terminu przygotowania Action Planu oraz działań, które zostały uwzględnione w projekcie tego dokumentu.

 

Ustalono, że zainteresowani członkowie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY mogą wziąć udział w wizycie online na Podkarpaciu oraz prześlą swoje pytania dotyczące szczegółów Dobrych Praktyk zidentyfikowanych przez Partnerów projektu, które są inspiracją do działań w Action Planie Województwa Podkarpackiego.

Action Plan po zmianach wynikających z dyskusji z członkami Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY zostanie przesłany na adresy mailowe Interesariuszy przed jego przekazaniem do Lidera projektu.

Opr. EdM na podstawie materiałów Departamentu Gospodarki Regionalnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego