Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu powstał na mocy uchwały WRN w Przemyślu Nr XX/148/87 z dnia 25 czerwca 1987r. Obecnie jego powierzchnię i granice określa uchwała nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1959).

 

Całkowita powierzchnia wynosi 48475 ha W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa obszar zajmuje 8187,27 ha, w tym grunty w zarządzie – 2966,08 ha.

 

Obszar ma charakter podgórski, obejmuje niezbyt wysokie pasma wzgórz osiągające 430 m n.p.m., poprzecinane gęstą siecią cieków należących do górnej zlewni rzeki San. Lasy stanowią tu zaledwie 33,6% powierzchni. Obszar pełni również funkcję otuliny Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w rezerwacie Krępak już wyremontowana! Lasy Państwowe zapraszają!

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w rezerwacie Krępak już wyremontowana! Lasy Państwowe zapraszają!

 

 

Miło jest nam poinformować, że prace remontowe na Ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej w rezerwacie „Krępak” w Nadleśnictwie Bircza zostały zakończone i ścieżka została ponownie otwarta. Prace remontowe obejmowały wymianę  infrastruktury ułatwiającej przejście na bardziej stromych odcinkach ścieżki , tj. poręczy , kładek  oraz schodów, w celu zwiększenie bezpieczeństwa na ścieżce. Nowe elementy wykonano z drewna, a schody zostały wyłożone płytami z kamienia naturalnego. Wszystkie prace zostały sfinansowane ze środków własnych.

Chcielibyśmy przypomnieć dlaczego warto odwiedzić tą niezwykle malowniczą ścieżkę,  która przebiega przez rezerwat Krępak. Rezerwat ten chroni starodrzew jodłowo-bukowy wraz z charakterystycznym runem podgórskiej formy buczyny karpackiej. Ścieżka umożliwia poznanie dużej różnorodności gatunkowej znajdującej się w tutejszych lasach.

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Krępak rozpoczyna się przy parkingu w miejscowości Boguszówka, przy którym znajduje się wiata z miejscem na ognisko.  Na trasie, która ma przebieg długości 1,1 km,  znajdują się platforma z widokiem na stary las, przystanki informacyjne oraz dla najmłodszych pokazowy  paśnik do dokarmiania zwierzyny.  

Leśnicy serdecznie zapraszają!