Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu powstał na mocy uchwały WRN w Przemyślu Nr XX/148/87 z dnia 25 czerwca 1987r. Obecnie jego powierzchnię i granice określa uchwała nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1959).

 

Całkowita powierzchnia wynosi 48475 ha W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa obszar zajmuje 8187,27 ha, w tym grunty w zarządzie – 2966,09 ha.

 

Obszar ma charakter podgórski, obejmuje niezbyt wysokie pasma wzgórz osiągające 430 m n.p.m., poprzecinane gęstą siecią cieków należących do górnej zlewni rzeki San. Lasy stanowią tu zaledwie 33,6% powierzchni. Obszar pełni również funkcję otuliny Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Kwarantanna w Nadleśnictwie Bircza zakończona

Kwarantanna w Nadleśnictwie Bircza zakończona

Nadleśnictwo Bircza informuje, że w dniu 22.06.2020r. po zakończeniu kwarantanny biuro Nadleśnictwa Bircza wznowiło pracę. Niemniej jednak wszelkie sprawy prosimy w miarę możliwości załatwiać telefonicznie bądź przez e-maila.

Tel. (016) 65 22 280, e-mail: bircza@krosno.lasy.gov.pl