Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu powstał na mocy uchwały WRN w Przemyślu Nr XX/148/87 z dnia 25 czerwca 1987r. Obecnie jego powierzchnię i granice określa uchwała nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1959).

 

Całkowita powierzchnia wynosi 48475 ha W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa obszar zajmuje 8187,27 ha, w tym grunty w zarządzie – 2966,09 ha.

 

Obszar ma charakter podgórski, obejmuje niezbyt wysokie pasma wzgórz osiągające 430 m n.p.m., poprzecinane gęstą siecią cieków należących do górnej zlewni rzeki San. Lasy stanowią tu zaledwie 33,6% powierzchni. Obszar pełni również funkcję otuliny Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Gdzie zapalić ognisko

Gdzie zapalić ognisko

Tegoroczna susza pokazała jak niebezpiecznym żywiołem jest ogień. W polce do połowy maja wybuchło prawie 4500 pożarów z czego prawie 1500 na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Największym pożarem był pożar na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego gdzie płonęło ponad 5 tysięcy hektarów. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich jak i naszych lasów Nadleśnictwo Bircza przygotowało wykaz miejsc w których można bezpiecznie rozpalać ogniska, a są to:

 

- Ogniskowisko przy wiacie na Ścieżce Przyrodniczo- Dydaktycznej ,,Krępak”-(Leśnictwo Posada Rybotycka),

-  Ogniskowisko na Wzgórzu Chomińskie przy punkcie widokowym (Leśnictwo Posada Rybotycka)

- Ogniskowisko przy Wiacie Turystycznej w miejscowości Jureczkowa (Leśnictwo Trzcianiec).

- Ogniskowisko na parkingu w miejscowości Makowa (Leśnictwo Borysławka).

 

Statystyki podają że, aż 9 na 10 pożarów lasów powodują ludzie.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=dCvRbPyoVhc&feature=emb_title

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971r.Kodeks wykroczeń (Dz.  U. z 2019 r. poz. 821, 1238, z 2020 r. poz. 568, 956.) Art. 82 §3. „Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości o 100m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Materiały do pobrania