Asset Publisher Asset Publisher

Retencja górska

O projekcie adaptacji górskiej

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich
Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

W ramach projektu Nadleśnictwo Bircza realizuje dwa zadania:

  1. Budowa dwóch zbiorników  retencyjnych bocznych przy potoku Dobrzanka
  2. Przebudowa przepustów rurowych na obiekty łukowe o większym świetle, modernizacja brodów i ubezpieczenie brzegów potoku Dobrzanka.

W wyniku realizacji projektu zostanie wykonane 10 obiektów, w tym 1 zadanie kompleksowe,  ilość zretencjonowanej wody wyniesie  ok. 20 000 m3. Łączny szacowany koszt wydatków kwalifikowanych wynosi ok. 2,5 mln zł netto

 

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Podsumowanie akcji #sadziMY

Podsumowanie akcji #sadziMY

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy, milion sadzonek rodzimych drzew leśnych przeznaczyły Lasy Państwowe do rozdania podczas akcji #sadziMy, którą przeprowadzono w piątek 18 września w całej Polsce. Z tego na terenie RDLP w Krośnie do dyspozycji chętnych było 60 tysięcy młodych jodeł, świerków, buków i dębów.

Wzorem wcześniejszych edycji spodziewaliśmy się, że zainteresowanie inicjatywą sadzenia lasu w Nadleśnictwie Bircza będzie duże, zwłaszcza, że trafiliśmy na piękną słoneczną pogodę. I tak też się stało. W raz z wybiciem godziny 9:00 trafili do nas pierwsi zainteresowani celem odbioru sadzonek. Nadleśnictwo Bircza przygotowało w sumie 3000 sadzonek drzew leśnych (1000 sadzonek dęba i 2000 sadzonek buka), wszystkie sadzonki zostały przekazane osobom zainteresowanym.

 

Fot. P. Nieckarz