Asset Publisher Asset Publisher

Poznaj nasz Ośrodek Edukacji Leśnej oraz Zieloną Klasę!

 

 

Przy siedzibie Nadleśnictwa Bircza znajduje się Ośrodek Edukacji Leśnej oraz Zielona Klasa.

Ośrodek jest wyposażony w sprzęt multimedialny, projektor z rzutnikiem, gry dydaktyczne, tablice interaktywne oraz materiały plastyczne. Największą atrakcją, w szczególności dla najmłodszych, jest wystawa przyrodnicza ukazująca faunę karpackich lasów. Na zielonej klasie prowadzimy zabawy ruchowe dla najmłodszych oraz posiadamy miejsce na ognisko.

 

Tematy warsztatów przyrodniczych, które realizujemy w Ośrodku Edukacji Leśnej:

 

DLA MŁODSZYCH    

1. Człowiek w zielonym mundurze.

Poznajemy na czym polega praca leśnika, dlaczego leśnik wycina drzewa, funkcje lasu oraz znaczenia drewna jako EKOsurowca.

 

2. Las pełen zwierza!

(wykorzystujemy wystawę edukacyjną!)

Poznajemy wybrane gatunki ssaków i ptaków występujące w karpackich lasach. W czasie zajęć wykorzystujemy eksponaty przyrodnicze oraz tablicę interaktywną z odgłosami zwierząt leśnych.

3. Krok w trop! 

Są to  warsztaty z rozpoznawania tropów i śladów ssaków. W czasie warsztatów odbijamy tropy  w śniegu lub tworzymy odlewy

 

DLA STARSZYCH (od 5 kl.)    
1.Las wielu funkcji w zrównoważonym rozwoju

Poruszamy zagadnienia tj. funkcje lasu, lesistość w Polsce oraz wszechstronne wykorzystanie  surowca drzewnego.

 

2.Ciasteczka dla ptaków – DIY (zrób to sam)

Warsztaty odbywają się w okresie jesienno-zimowym. Są to  warsztaty z samodzielnego robienia zawieszek z karmą dla ptaków

 

3. Leśne stroiki  - DIY (zrób to sam) 

Są to warsztaty z własnoręcznego robienia stroików leśnych lub ramek do zdjęć z wykorzystaniem naturalnych materiałów z lasu

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w rezerwacie Krępak już wyremontowana! Lasy Państwowe zapraszają!

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w rezerwacie Krępak już wyremontowana! Lasy Państwowe zapraszają!

 

 

Miło jest nam poinformować, że prace remontowe na Ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej w rezerwacie „Krępak” w Nadleśnictwie Bircza zostały zakończone i ścieżka została ponownie otwarta. Prace remontowe obejmowały wymianę  infrastruktury ułatwiającej przejście na bardziej stromych odcinkach ścieżki , tj. poręczy , kładek  oraz schodów, w celu zwiększenie bezpieczeństwa na ścieżce. Nowe elementy wykonano z drewna, a schody zostały wyłożone płytami z kamienia naturalnego. Wszystkie prace zostały sfinansowane ze środków własnych.

Chcielibyśmy przypomnieć dlaczego warto odwiedzić tą niezwykle malowniczą ścieżkę,  która przebiega przez rezerwat Krępak. Rezerwat ten chroni starodrzew jodłowo-bukowy wraz z charakterystycznym runem podgórskiej formy buczyny karpackiej. Ścieżka umożliwia poznanie dużej różnorodności gatunkowej znajdującej się w tutejszych lasach.

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Krępak rozpoczyna się przy parkingu w miejscowości Boguszówka, przy którym znajduje się wiata z miejscem na ognisko.  Na trasie, która ma przebieg długości 1,1 km,  znajdują się platforma z widokiem na stary las, przystanki informacyjne oraz dla najmłodszych pokazowy  paśnik do dokarmiania zwierzyny.  

Leśnicy serdecznie zapraszają!