Asset Publisher Asset Publisher

Lasy niepaństwowe

Nadleśnictwo Bircza, działając w oparciu o porozumienie z dnia 05.01.2012r. pomiędzy Starostą Bieszczadzkim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Bircza w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, prowadziło do dnia 30 lipca 2022r. nadzór nad gruntami o łącznej powierzchni 550ha, położonymi na terenie Powiatu Bieszczadzkiego, Gminy Ustrzyki Dolne, w obrębach ewidencyjnych: Jamna Górna, Jureczkowa, Liskowate, Kwaszenina, Nowosielce Kozickie, Wojtkowa, Wojtkówka oraz Trzcianiec.

Na wniosek Starosty Bieszczadzkiego, w/w porozumienie zostało rozwiązane z dniem 01 sierpnia 2022r.

 

Obecnie Nadleśnictwo Bircza nie prowadzi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.