Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że w dniu 10.05.2018 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/06, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP w Krośnie.

Certyfikat został przyznany przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Jednostka ta poświadcza, że funkcjonujący w RDLP w Krośnie system Gospodarki Leśnej oparty o standardy PEFC FM, w tym Normę krajową nr PEFC PL 1003:2012 „Zrównoważona  gospodarka leśna – wymagania” otrzymał pozytywną ocenę.

Posiadany od 2012 r. certyfikat PEFC z dniem 14.05.2018 r. został wznowiony i pozostaje ważny do dnia 13.05.2021 r.

 

Resources to get


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w rezerwacie Krępak już wyremontowana! Lasy Państwowe zapraszają!

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w rezerwacie Krępak już wyremontowana! Lasy Państwowe zapraszają!

 

 

Miło jest nam poinformować, że prace remontowe na Ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej w rezerwacie „Krępak” w Nadleśnictwie Bircza zostały zakończone i ścieżka została ponownie otwarta. Prace remontowe obejmowały wymianę  infrastruktury ułatwiającej przejście na bardziej stromych odcinkach ścieżki , tj. poręczy , kładek  oraz schodów, w celu zwiększenie bezpieczeństwa na ścieżce. Nowe elementy wykonano z drewna, a schody zostały wyłożone płytami z kamienia naturalnego. Wszystkie prace zostały sfinansowane ze środków własnych.

Chcielibyśmy przypomnieć dlaczego warto odwiedzić tą niezwykle malowniczą ścieżkę,  która przebiega przez rezerwat Krępak. Rezerwat ten chroni starodrzew jodłowo-bukowy wraz z charakterystycznym runem podgórskiej formy buczyny karpackiej. Ścieżka umożliwia poznanie dużej różnorodności gatunkowej znajdującej się w tutejszych lasach.

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie Krępak rozpoczyna się przy parkingu w miejscowości Boguszówka, przy którym znajduje się wiata z miejscem na ognisko.  Na trasie, która ma przebieg długości 1,1 km,  znajdują się platforma z widokiem na stary las, przystanki informacyjne oraz dla najmłodszych pokazowy  paśnik do dokarmiania zwierzyny.  

Leśnicy serdecznie zapraszają!