Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zrywka surowca drzewnego na terenie Leśnictwa Turnica

Zrywka surowca drzewnego na terenie Leśnictwa Turnica

Nadleśnictwo Bircza informuje, iż w dniu 11 kwietnia b.r. rozpoczęto realizację procesu zrywki surowca drzewnego, pozyskanego na terenie Leśnictwa Turnica jeszcze przed wydaniem przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska polecenia wstrzymania i ograniczenia prac z zakresu gospodarki leśnej na wybranych fragmentach kraju z dnia 8 stycznia 2024 r.

Wykonawca prac pozyskał wyżej wymieniony surowiec przed dniem 8 stycznia b.r., po czym proces pozyskania został wstrzymany. Obecne działania pracowników leśnych skupiają się wyłącznie na procesie zrywki tego surowca na składnice
i zaewidencjonowaniu go w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.

Podstawę do realizacji powyższych działań stanowi pismo DLŁ-WOPL.0335.1.2024.ES z dnia 19 lutego 2024 r., skierowane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody, Pana Mikołaja Dorożałę, do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza

Zbigniew Kopczak