Wydawca treści Wydawca treści

kontakt dla mediów

Stanisław Rębisz - Z-ca Nadleśniczego ds. marketingu i użytkowania lasu

Dane kontaktowe:

tel. : (1) 600914019,  (2) 166522286

e-mail: stanislaw.rebisz@krosno.lasy.gov.pl