Asset Publisher Asset Publisher

Poznaj nasze ścieżki edukacyjne!

Oferta Edukacyjna oraz Zasady Postępowania na zajęciach przyrodniczych w Nadleśnictwie Bircza

Poznaj nasze ścieżki edukacyne!

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Bobrowa Dolina" - ścieżka znajduje się w miejscowości Lipa, gdzie prowadzi wzdłuż prawego dopływu potoku Lipka. Przy trasie zachowały się zdziczałe stawy hodowlane, na których utworzyły się rzadkie zbiorowiska szuwarowe i bagienne. Jest to doskonałe miejsce do obserwacji płazów, ptactwa wodnego oraz działalności  bobrów.

 

 

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Rezerwat Krępak" - Początek ścieżki znajduje się przy parkingu w miejscowości Boguszówka. Trasa przebiega przez Rezerwat Krępak, który chroni cenne fragmenty lasu jodłowo-bukowego naturalnego pochodzenia, runo charakterystyczne dla podgórskiej formy buczyny karpackiej  oraz ciekawe elementy rzeźby terenu z osobliwościami geologicznymi.

 

Ścieżka przyrodniczo- edukacyjna "Lasy Arłamowskie" – Początek ścieżki znajduje się przy kompleksie hotelowym Arłamów. Trasa ścieżki przebiega przez centrum istniejącego w latach 1968-1991 legendarnego państwa arłamowskiego.       W czasie istnienia państwa arłamowskiego lasy te nie były dostępne dla społeczeństwa tak jak obecnie.  

 

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Pomocna Woda"- Początek ścieżki znajduje się w Birczy, przy stadionie. Trasa ścieżki przebiega przez las porastający południowe zbocza doliny rzeki Stupnica. Celem wyprawy tą ścieżką jest dotarcie do „Pomocnej Wody”, czyli cudownego źródła,  którego woda – jak głosi miejscowa legenda – przejawia uzdrowicielskie właściwości. Źródło to stało się obiektem kultu maryjnego.  W czasie wyprawy można również obejrzeć panoramę doliny Stupnicy z platformy widokowej.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Drzewa Parku Podworskiego w Jureczkowej" – Ścieżka znajduje się w miejscowości Jureczkowa, na terenie dawnego parku podworskiego, który  powstał w XIX w. na planie prostokąta. Do czasów współczesnych przetrwała droga dojazdowa wraz z mostkiem na rzece Wiar, a także wały ziemne i pozostałości fortyfikacji. Na szczególną uwagę zasługują zachowane piękne okazy drzew o pomnikowych wymiarach, w tym nierodzimych   gatunków, np. leszczyny tureckie. Ciekawostką są  bardzo rzadko spotykane tzw. nasadzenia stołowe (inaczej nasadzenia obiadowe) lipy drobnolistnej, które można w tym miejscu zobaczyć.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Łomna" (Miejsce na ognisko!) -  Ścieżka znajduje się w miejscowości Łomna. Miejscowość Łomna jest to jedna z licznych nieistniejących już wiosek Pogórza Przemyskiego, które zostały zniszczone po II Wojnie Światowej. Jest to doskonałe miejsce aby poznać  historię Pogórza Przemyskiego oraz przyrodę Doliny Wiaru. W miejscu tym odwiedzający może zaznać ciszę oraz spokój. Znajduje się tu wiata z miejscem na ognisko.

 

Punkt Widokowy w miejscowości Wola Korzeniecka  ( świetne miejsce na ognisko-polecamy!) –  nasz najnowszy obiekt, który zlokalizowany jest na wzniesieniu Chomińskie przy czerwonym szlaku turystycznym PTTK. Znajduje się tu wiata z miejscem na ognisko oraz platforma widokowa, z której widać panoramę Pogórza Przemyskiego oraz mało znane przez nasze społeczeństwo Góry Sanocko-Turczańskie. Widać stąd doskonale przebieg Doliny Wiaru, czyli jedną z umownych granic pomiędzy Górami Sanocko-Turczańskimi i Pogórzem Przemyskim, a przy dobrej widoczności widać również Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.

 

 

Tematy warsztatów przyrodniczych, które realizujemy na ścieżkach:

DLA MŁODSZYCH (do 5 kl.)    

1. Wiosenny las wita nas!

Poznajemy warstwy lasu, funkcje lasu, podstawowe rośliny w runie leśnym.

 

 

2. Kumkający przyjaciele !

(Okres wiosenny)

Zajęcia odbywają się w okresie wiosennym na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej „Bobrowa Dolina”. Poznajemy płazy i gady oraz ich środowisko życia.

3. Śmieci mniej, ziemi lżej!

Poznajemy negatywne konsekwencji zostawiania śmieci w lesie oraz prawidłowe zasady zachowania się w lesie.

 

 

4. Jesienny las wita nas! 

Poznajemy warstwy lasu, funkcje lasu, dlaczego liście są zielone i później zmieniają barwę, dlaczego chlorofil jest najważniejszym barwnikiem w naszym życiu!

5. Kto chodzi po lesie, grzybów kosz przyniesie! (Okres jesienny)

 Zajęcia odbywają się w okresie jesiennym. Poznajemy jaką rolę odgrywają grzyby w ekosystemie leśnym,  podstawowe gatunki grzybów, zasady bezpiecznego zbierania grzybów.

6. Ile lat ma moje drzewo ? 

Poznajemy  gatunki  drzew i znaczenie drewna jako EKOsurowca. W czasie zajęć wspólnie szacujemy wiek wybranych drzew oraz prowadzimy zajęcia z sylwoterapii

 

DLA STARSZYCH 

(polecamy od 5 kl.)

   

1. Odwiedź nas, zrozum las! 

Poznajemy procesy lasotwórcze, zależności pokarmowe w lesie, podstawowe zbiorowiska leśne, jaką rolę odgrywa las wielu funkcji w zrównoważonym rozwoju

 

2. Drugie życie drzew.   

Zajęcia odbywają się na ścieżce przyrodniczej „Rezerwat Krępak”. Poznajemy znaczenie martwego drewna dla ekosystemu leśnego oraz jak wygląda ochrona przyrody w lasach gospodarczych.

 

3.Obcy z lasu, czyli grzyby nie z tej ziemi

Zajęcia odbywają się w okresie jesiennym. Poznajemy jakie znaczenie mają  grzyby dla ekosystemu  leśnego, podstawowe gatunki grzybów w  lesie, zasady bezpiecznego grzybobrania oraz  porosty.  W czasie zajęć pracujemy ze skalą porostową do oceny czystości powietrza.

4. Ile lat ma moje drzewo ? 

Poznajemy  gatunki  drzew i znaczenie drewna jako EKOsurowca. W czasie zajęć wspólnie szacujemy wiek wybranych drzew oraz prowadzimy zajęcia z sylwoterapii

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin korzystania z obiektów edukacyjno- turystycznych w Nadleśnictwie Bircza zapisany został w zarządzeniu nr. 27 Nadlesniczego Nadleśnictwa Bircza z dnia 09.07.2020r. (dostępny w załącznikach poniżej).