Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

 

Nadleśnictwo Bircza informuje, że w dniu 14.01.2022 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze PCBC/PEFC-5/1/2022 obejmujący wszystkie 26
nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.


Certyfikat został wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Jednostka ta potwierdza spełnianie wymagań Normy Krajowej PEFC – PEFC PL 1003:2012. v.2
„Zrównoważona gospodarka leśna wymagania” w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie. Posiadany od 14.01.2022 r. Certyfikat pozostaje ważny do 13.05.2024.