Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Posługujemy się siłą argumentów a nie argumentem siły

Posługujemy się siłą argumentów a nie argumentem siły

Nasze działania planujemy i wykonujemy zawsze z uwzględnieniem okoliczności jakie mogą mieć wpływ na bezpieczną ich realizację. Zarówno w drzewostanach, jak i na każdym innym polu naszej działalności, uwzględniamy zagrożenia jakie mogą nas spotkać. Tak jest również w przypadku działań przez nas podejmowanych odnośnie okupantów z Inicjatywy Dzikie Karpaty. Jak pisaliśmy wcześniej, nie zmierzamy, wbrew oczekiwaniu wielu, do konfrontacji fizycznej z okupantami.

Kilkadziesiąt lat temu powierzono nam zarząd nad majątkiem Skarbu Państwa jakim są lasy (wszystkie lasy - te w górach i nad morzem bez względu na to w jakim stanie one były) w celu prowadzenia gospodarki leśnej. Dopóki obowiązujący stan prawny się nie zmieni będziemy nadal dbać o ten majątek.

Dziś rano, kierując się zasadą gospodarności, pracownicy Nadleśnictwa zamierzali wydać drewno zalegujące od kilku miesięcy na składzie, który jest okupowany.

Zawiedliśmy.

Zawiedliśmy oczekiwania okupantów, którzy alarmowali że mamy zamiar dokonać odblokowania składu przy użyciu siły fizycznej.

Ostatni raz informujemy o rzeczy oczywistej, chyba wyłącznie dla nas – leśnicy zajmują się gospodarką leśną.

Zapewnieniem obowiązującego prawa zajmuje się Policja.

Nadleśnictwo będzie dążyć do zabezpieczenia mienia Skarbu Państwa przy użyciu wszelkich dostępnych instrumentów prawnych. Będziemy nadal wykonywać swoją pracę, pomimo wszelkich przeciwności. Nie takie problemy pokonywaliśmy w historii, poradzimy sobie i tym razem.

Na koniec informujemy okupantów oraz osoby im sprzyjające, że leśnicy to z natury dobrzy ludzie i dlatego posługujemy się siłą argumentów a nie argumentem siły. 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Bircza