Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zajęcia o tematyce zawodowej

Zajęcia o tematyce zawodowej

W dniu 11.09.2020r. na terenie Nadleśnictwa Bircza odbyło się spotkanie o charakterze szkoleniowym z udziałem pracowników Nadleśnictwa Lutowiska zrzeszonych w Kole SITLiD. W trakcie zajęć omówiono prowadzoną gospodarkę leśną na terenie Nadleśnictwa Bircza, najważniejsze aspekty pracy, wyzwania oraz problemy z jakimi na co dzień zmagają się leśnicy w Nadleśnictwie Bircza. Szkolenie składało się z części teoretycznej przeprowadzonej w Ośrodku Edukacji Leśnej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „LKP Lasy Birczańskie” oraz z części praktycznej w terenie.