Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Szkolenie z leśnikami dla przewodników górskich na Suchym Obyczu

Szkolenie z leśnikami dla przewodników górskich na Suchym Obyczu

1 grudnia  br. po raz kolejny leśnicy spotkali się z przewodnikami górskimi w ramach szkolenia z zakresu gospodarki leśnej i udostępniania lasu. W tym roku szkolenie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Bircza.

Część terenowa odbyła się w pięknej zimowej scenerii Masywu Suchego Obycza. Leśnicy wraz z przewodnikami przeszli żółty szlak PTTK na Suchy Obycz, gdzie gospodarze Leśnictwa Turnica pokazali jak wygląda gospodarka leśna, czyli las objęty cięciami rębnymi, pielęgnacja lasu (trzebieże), wyłączony drzewostan nasienny oraz jeden z trzech przedsięwzięć wykonanych w Nadleśnictwie Bircza w ramach projektu Mała Retencja Górska, tj. przywrócenie ciągłości biologicznej potoku Kamionka .

Zostały poruszone bardzo ważne zagadnienia związane z  gospodarką leśną,  czyli naszą pracą, tj.: jak leśnicy chronią zasoby genowe gatunków drzew, w jaki sposób leśnicy stymulują procesy lasotwórcze i popierają naturalne odnowienie.Pokazano w jaki sposób uwzględniana jest ochrona przyrody przy poszczególnych zadaniach realizowanych w ramach gospodarki leśnej, np. uczestnicy mieli okazję obejrzeć jak wygląda 5% wyłączonego drzewostanu na powierzchni rębnej oraz zobaczyć  ile martwego drewna występuję w tutejszych lasach. Co najważniejsze uczestnicy mieli okazję się przekonać, że lasy w okolicach Turnicy są lasami gospodarczymi z ogromnymi walorami przyrodniczymi, które są zachowane w bardzo dobrym stanie przy stałym prowadzeniu gospodarki leśnej.

Podczas części kameralnej zostało podsumowane co uczestnicy widzieli w terenie. Pozostałe nadleśnictwa zaprezentowały nowe obiekty turystyczno-rekreacyjne. Nadleśnictwo Rymanów zaprezentowało rowerową ofertę turystyczną, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne zaprezentowało  nowo powstałe wiaty turystyczne na Żukowie oraz niedaleko źródeł Strwiąża, Nadleśnictwa Lutowiska oraz  Baligród zaprezentowały ofertę turystyczną LKP Lasy Bieszczadzkie oraz Nadleśnictwo Komańcza przygotowało prezentację na temat roli leśników bieszczadzkich w ruchu oporu i konspiracji niepodległościowej podczas II Wojny Światowej.

W szkoleniu brali udział przewodnicy górscy: PTTK Przemyśl. PTTK Sanok, PTTK Krosno, PTTK Rzeszów, SPT „Karpaty” oraz przewodnicy niezrzeszeni. W roli organizatorów udział brało : Nadleśnictwo Bircza, Nadleśnictwa Baligród, Nadleśnictwo Komańcza, Nadleśnictwo Lesko, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Nadleśnictwo Rymanów, Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Krasiczyn oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu! Była to ogromna przyjemność dla nas spędzić dzień w towarzystwie przewodników górskich w pięknej zimowej scenerii Masywu Suchego Obycza!