Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowo - Społecznej

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowo - Społecznej

W dniu 29.10.2019 r odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej powołanej Decyzją nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowo- Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego  ,, Lasy Birczańskie’’ na lata 2019 – 2023.

W drodze głosowania wyłoniono nowy skład:

- przewodniczący Tadeusz Kroker

- zastępca dr Krzysztof Pacławski

- sekretarz Barbara Kropieniewicz