Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Od ponad 70 lat Nadleśnictwo Bircza zarządza lasami w imieniu Skarbu Państwa!

Od ponad 70 lat Nadleśnictwo Bircza zarządza lasami w imieniu Skarbu Państwa!

Zalesialiśmy sukcesywnie przekazywane Nam w zarząd grunty gatunkami, które stanowić miały tzw. przedplon dla gatunków właściwych dla siedlisk leśnych Nadleśnictwa. Dlatego powierzchnia leśna Nadleśnictwa znacznie wzrosła:

  • w 1952 r. wyniosła   21 950 ha
  • w 2016  r. wyniosła  27 394 ha

Użytkowanie lasu, pozyskiwanie drewna, jeżeli jest właściwie zaplanowane
i dobrze wykonane daje gwarancję nie tylko utrzymania zasobów ale ich pomnożenia. Dla przykładu, na początku działalności Nadleśnictwa, nasze drzewostany, jak pisaliśmy wcześniej, były w katastrofalnej kondycji. Ciężka, zorganizowana praca przyniosła jednak spodziewane efekty. Pomnożyliśmy zasoby drewna na pniu:

  • w 1952 r. wyniosły  3 863 000 m3
  • w 2016 r. wyniosły  9 011 000 m 3

Powyższe podstawowe parametry mówią wszystko jeżeli chodzi o „masowe wycinki”. Gdzie ta „rabunkowa gospodarka” skoro zasoby rosną?

I teraz najciekawsze. W latach 1952 – 2016 pozyskaliśmy 5,5 miliona m3 drewna. Nie dość że zwiększyliśmy lesistość, nie dość że zwiększyliśmy zasoby drewna to równocześnie dostarczyliśmy gospodarce drewna o dzisiejszej wartości 1 210 000 000 zł (jeden miliard dwieście dziesięć milionów złotych). To jest jedynie cena drewna, za pozyskanie którego zapłaciliśmy lokalnym, najczęściej rodzinnym firmom.

Na tym nie koniec. Przecież drewno należy przetransportować i przetworzyć zgodnie z przeznaczeniem nabywcy. Eksperci podają, że wartość surowca drzewnego po przerobieniu wzrasta dwunastokrotnie. Teraz operujemy już dużymi liczbami. Wkład w gospodarkę drewna pochodzącego jedynie z Nadleśnictwa Bircza to czternaście miliardów pięćset dwadzieścia pięć milionów złotych.

Pozyskane drewno, odnawialny, przyjazny środowisku materiał, mający nadal ponad 30 tysięcy zastosowań a do tego bioróżnorodność na poziomie umożliwiającym IDK i FDP formułowanie wniosków o tworzenie parku narodowego.

Wiemy co robimy. Wiemy jakie będą efekty gospodarcze i przyrodnicze naszej działalności.

Bądźcie spokojni o lasy birczańskie.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza

Zbigniew Kopczak