Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Inne oblicze Pogórza Przemyskiego –bolesna historia

Inne oblicze Pogórza Przemyskiego –bolesna historia

Ciężko uwierzyć, że Pogórze Przemyskie podobnie jak Bieszczady, niegdyś było  bardzo zaludnionym regionem Polski. W połowie XIX w. lesistość tego terenu wynosiła 35% - blisko dwa razy mniej niż obecnie.  Na tym terenie istniało wiele wiosek , jednak II wojna światowa i to, co nastało po niej, partyzanckie walki polsko-ukraińskie, następnie akcje przesiedleńcze, tj. „ Akcja Wisła”,  przyniosło kres tym miejscowością. Wiele wsi  w Dolinie Wiaru opustoszało, a to, co po nich pozostało było dewastowane przez ówczesne władze komunistyczne, które dążyły do całkowitego usunięcia jakichkolwiek śladów z przedwojennego życia na tym obszarze.  Dzisiaj pozostały po dawnych miejscowościach tylko nazwy takie jak Jamna Górna, Jamna Dolna, Paportno, Arłamów, Borysławka, Łomna czy Kwaszenina oraz nieliczne ślady m. in. w postaci różnych pozostałości po zabudowaniach, miejscach sakralnych, sadach drzew owocowych, cmentarzy i mogił, które kryją się w tutejszych lasach.  Jest to nasze dziedzictwo kulturowe, które staramy się zachować dla pamięci historycznej.