Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Dziennikarze w Lesie Medialnym

Dziennikarze w Lesie Medialnym

W dniu 4 października teren Nadleśnictwa Bircza odwiedzili dziennikarze z Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Brali oni udział w sesji terenowej w której wzięło udział 21 dziennikarzy z Polski i 4 z Ukrainy. Dziennikarze odwiedzili Las Medialny, który na terenie LKP Lasy Birczańskie 9 lat temu posadzili właśnie dziennikarze polscy i ukraińscy.

W lesie Medialnym dziennikarze pod nadzorem leśników wykonywali cięcia pielęgnacyjne. Cel i zasady wykonania tego zabiegu zostały wcześniej dokładnie omówione, pod nadzorem leśników dziennikarze formowali też korony drzewek.

Na zakończenie pobytu na terenie Nadleśnictwa Bircza dziennikarze posadzili cenne rodzime gatunki krzewów:  kaliny, trzmieliny, derenie. Posadzone krzewy wzbogacą różnorodność gatunkową młodego lasu.